Afschaffing onroerende zaakbelasting (OZB)

Al jaren pleit de Heerlense makelaar Leo van de Pas voor afschaffing van enkele belastingheffingen rondom de (eigen) woning zoals de onroerend zaakbelasting. Nu het nieuwe kabinet besloten heeft over enkele jaren de OZB daadwerkelijk af te schaffen zet Leo van de Pas in dit artikel de argumenten hiervoor nog eens op een rijtje. De OZB vormt voor de overheid een aardige inkomstenbron. Daarmee is dan ook het enige positieve argument gegeven. De bezwaren welke aan het systeem kleven zijn echter legio. Ik geef hieronder een opsomming.

Kostbaar uitvoeringssysteem
Elke 4 jaar moeten alle woningen worden getaxeerd. Dit is een zeer kostbare zaak. Honderden ambtenaren werken aan het maken en versturen van beschikkingen, aanslagen en het incassosysteem. Vervolgens moeten tienduizenden bezwaarschriften worden behandeld, vaak tot aan het Gerechtshof toe. Hele groepen mensen komen in aanmerking voor kwijtschelding, maar dit moet allemaal wel door ambtenaren worden behandeld. Van de belastingopbrengsten van b.v. € 7 miljard gaat misschien wel € 2 miljard aan uitvoeringskosten verloren. Deze kosten kunnen dus worden bespaard.

Onrechtvaardige en onnauwkeurige belastingheffing
Een ander groot bezwaar is de onnauwkeurigheid van de taxaties. Per straat worden slechts enkele woningen bekeken en getaxeerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat grote afwijkingen met de werkelijke waarde worden geconstateerd. Maar alleen de mensen, waarvan de woningen te hoog zijn getaxeerd dienen natuurlijk een bezwaarschrift in. Een belastingheffing van deze omvang mag natuurlijk nooit zo globaal worden vastgesteld. Vergelijk dit maar eens met de bijtelling van de auto van de zaak. De belastingplichtige wordt hier geacht elke privé gereden afstand tot op de kilometer nauwkeurig bij te houden.

Willekeurigheid in tarieven
In bijgevoegde tabel zijn de verschillen in tarieven per gemeente goed te zien. Incasseert de goedkoopste gemeente (Helden) € 3,06 per € 2.268,- getaxeerde waarde, de duurste gemeente wat OZB betreft is Kerkrade. Daar moeten de burgers maar liefst € 7,44 euro per eenheid betalen. Een verschil van bijna 250 % alleen in Limburg al. Landelijk zijn de verschillen wellicht nog groter.

Lastenverlichting voor burgers
Afschaffing van de onroerend zaak belasting leidt tot een lastenverlichting voor alle burgers, zowel eigenaren als huurders van woningen. Ook woningcorporaties en beleggers profiteren van deze afschaffing. In ruil hiervoor zouden de huurprijzen enkele jaren moeten worden bevroren. Dit is weer gunstig voor de inflatie. Zodra de OZB is afgeschaft ontvangen Gemeenten uitkeringen van de Rijksoverheid.

Conclusie en stelling
Afschaffing van de onroerende zaakbelasting maakt een einde aan een kostbaar en onnauwkeurig belastingsysteem. Zelfs al zou dit geringe consequenties hebben voor de inkomstenbelasting of de hypotheekrenteaftrek, de afschaffing moet zo snel mogelijk in gang worden gezet.