Rapport woningmarkt Limburg 2004

Met veel genoegen presenteer ik hierbij cijfers en ontwikkelingen inzake de Limburgse woningmarkt.

Woonplein Limburg BV is in 2002 gestart en fungeert inmiddels voor consument en makelaars als grootste wooonportaal in Limburg. In mei 2004 is de website van woonpleinlimburg.nl geheel vernieuwd. Vanaf dat tijdstip bestaat de mogelijkheid om naast bestaande koopwoningen, nieuwbouwprojecten ook huurwoningen en bedrijfsobjecten aan te bieden en te zoeken.

De onderzoeksresultaten zijn in eerste instantie bedoeld voor de deelnemende makelaars ter ondersteuning van hun marktkennis bij de uitoefening van de makelaarspraktijk. Kwartaalcijfers worden middels persberichten aangeboden aan de media. Het voor u liggende rapport is vooral bedoeld voor overheden en marktpartijen teneinde een ruimer inzicht te verkrijgen in de woningmarkt en toekomstige ontwikkelingen hierin beter te kunnen afstemmen op de vraag.

Vandaar dat bewust gekozen is om niet alleen cijfers en feiten te presenteren, maar vooral ook stil te staan bij alle omgevingsfactoren die vraag en aanbod beïnvloeden.

Woonplein Limburg BV is tevens in staat aan overheden en marktpartijen deelstudies en adviezen te verstrekken tot op gemeenteniveau.