Theoretische verkooptijd woning: 8 maanden

Het aantal dagen dat een woning gemiddeld te koop staat zegt natuurlijk iets over de markt. Aangezien deze cijfers niet op grote en betrouwbare schaal beschikbaar zijn, kan wel iets gedaan worden met de theoretische verkooptijd.

Niet alle woningen die te koop staan zullen worden verkocht en er zullen beslist woningen worden verkocht, welke niet via een openbaar medium werden aangeboden. De theoretische verkooptijd kan bepaald worden door het aantal te koop staande woningen te delen door het aantal transactie en het percentage te vermenigvuldigen met 12.

Volgens Spacemakers staan er momenteel 135.000 woningen in Nederland te koop. Dit correspondeert met het marktaandeel dat de NVM makelaars zeggen te hebben, namelijk ca. 70 % ofwel 95.000. Op basis van deze gegevens zou de theoretische verkooptijd momenteel dus bijna 8 maanden zijn (aanbod 135.000: transacties per jaar 206.000 x 12 maanden).

Een dergelijk cijfer zegt niet zo veel, maar wordt wel interessanter als vergelijkingen in de tijd kunnen worden gemaakt, of verschillen in de diverse prijssegmenten kunnen worden geconstateerd. Het aantal transacties in het prijssegment tot € 200.000,- bedraagt bijvoorbeeld 54 %. Het aanbod (op basis van NVM ultimo februari) 33 %. In het goedkopere prijssegment bedraagt de theoretische verkooptijd dan ca. 5 maanden. In het segment boven € 400.000,- is het aanbod bijna 2x zo groot als het aantal transacties en bedraagt de verkooptijd derhalve ca. 22 maanden.

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.