Gemiddelde woningprijs nu al 3,5 % hoger dan in 2005!

De gemiddelde koopsom van alle in de eerste 4 maanden van 2006 verkochte woningen is gestegen tot € 230.400,-.

Dit is 3,5 % meer dan de gemiddelde koopsom in 2005. In de eerste 4 maanden werden 63.764 aktes gepasseerd tegenover 57.872 in dezelfde periode van 2005, ofwel een stijging van 10,2 %. Deze stijging levert de staat aan overdrachtsbelasting al ruim € 80 miljoen extra op. Dit blijkt uit onderzoek van woningmarktcijfers.nl een website die cijfers van geheel Nederland vergelijkt op basis van gegevens van het Kadaster.

Provincie

Gemiddelde koopsom

Stijging %

Aantal

Tov 2005

1.

Utrecht

€ 268.000

4,0%

5205

18,8%

2.

N-Holland

€ 255.100

2,1%

10583

6,9%

3.

N-Brabant

€ 252.800

3,6%

9367

14,0%

4.

Gelderland

€ 243.400

2,9%

7094

14,8%

5.

Z-Holland

€ 218.900

2,5%

14178

9,8%

6.

Overijssel

€ 205.500

3,6%

3952

2,9%

7.

Flevoland

€ 205.200

4,7%

1669

11,7%

8.

Drenthe

€ 199.900

3,9%

1857

8,6%

9.

Zeeland

€ 198.000

4,5%

1546

0,0%

10.

Limburg

€ 197.800

3,6%

3741

3,2%

11.

Friesland

€ 189.500

6,0%

2470

11,4%

12.

Groningen

€ 169.900

1,1%

2102

14,0%

 

Nederland

€ 230.400

3,5%

63764

10,2%

©Woningmarktcijfers.nl is een product van woonplein Limburg BV. Op www.woningmarktcijfers.nl zijn prijsontwikkelingen en transactie aantallen beschikbaar vanaf 1993 van elke gemeente in Nederland, zowel van elk woningtype afzonderlijk als van alle woningtypen samen. Daarnaast kunnen transacties worden verdeeld naar woningtypen en kan per woningtype een verdeling naar prijssegment worden gemaakt. Een ideaal product voor iedereen die in de woningmarkt actief is. Op basis van gegevens van het Kadaster dus 100 % compleet en betrouwbaar.

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.

Gaat hypotheekrente-aftrek verkiezingsuitslag bepalen?

Sommige politieke partijen hebben hun standpunt duidelijk bepaald, anderen min of meer en bieden nog ruimte voor onderhandeling. Volgens Leo van de Pas, makelaar in Heerlen en eigenaar van woningmarkcijfers.nl ligt nog alles open zolang de burger cq. de woonsconsument middels het uitbrengen van zijn stem nog niet heeft gesproken.

Uit recent onderzoek onder 300 kopers van woningen blijkt dat 2/3 van deze kopers niet verwacht dat de hypotheekrente de komende 10 jaar zal worden aangepast. Ook zegt ongeveer dezelfde groep budgettair geen rekening te hebben gehouden met een extra lastenverzwaring in de nabije toekomst. Via een grootschalige enquête op internet wil woningmarktcijfers.nl onderzoek doen naar de verwachtingen van de consument. De vragen over beperking van de hypotheekrente-aftrek spitsen zich enerzijds toe op de doelgroepen (alle kopers – of alleen nieuwe huizenkopers) en anderzijds op inkomensniveau (alle hypotheken of alleen hogere hypotheken – lees inkomens). Daarnaast moet uit enkele vragen blijken of veranderende standpunten van politieke partijen het stemgedrag zal wijzigen.

Gemiddelde woningprijs in Nederland met 3 % omhoog!

De gemiddelde koopsom van alle in het 1e kwartaal van 2006 notarieel overgedragen woningen is gestegen tot € 229.600,-. Dit is een stijging van 3,1 % ten opzichte van de gemiddelde koopsom in 2005. In het eerste kwartaal werden 47.519 aktes gepasseerd, dit zijn er 6.300 meer dan in het eerste kwartaal van 2005, ofwel een stijging van 15,3 %. In de provincie Utrecht werd ruim 25 % meer verkocht. Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl, een website die cijfers van geheel Nederland vergelijkt.

Woningmarktcijfers.nl is een nieuwe website welke haar cijfers baseert op gegevens van het Kadaster. Gegevens zijn per woningtype beschikbaar zowel per kwartaal als per jaar vanaf 1993. In onderstaand overzicht zijn de gemiddelde prijzen en aantallen per provincie te zien, maar op de website kunnen deze gegevens per gemeente worden opgevraagd tegen betaling van € 1,30,- per aanvraag. Door NVM en het Kadaster worden prijzen meestal vergeleken met zowel het voorgaande kwartaal als met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Dit brengt nogal wat onrust in de cijfers met zich mee. Door het 1 e kwartaal (en de komende kwartalen samengesteld) te vergelijken met het gehele voorgaande jaar, hoopt woningmarktcijfers.nl enige rust en evenwicht in de presentatie van de cijfers te kunnen brengen. Overigens meet de NVM haar cijfers op het moment dat de koopakte bij de makelaar wordt getekend, welk moment gemiddeld genomen enkele maanden voor de notariële overdracht ligt.

Overzicht Provincies 1e kwartaal 2006

 

Gemiddelde koopsom

Stijging %

Aantal

Tov 2005

1.

Utrecht

€ 268.300

4.1%

3913

25.2%

2.

N-Holland

€ 252.800

2.2%

7911

12.7%

3.

N-Brabant

€ 251.700

3.1%

6950

19.0%

4.

Gelderland

€ 242.100

2.3%

5284

20.9%

5.

Z-Holland

€ 218.600

2.4%

10576

13.9%

6.

Overijssel

€ 205.400

3.5%

2940

6.6%

7.

Flevoland

€ 203.300

3.7%

1265

19.7%

8.

Drenthe

€ 199.400

3.6%

1401

17.1%

9.

Zeeland

€ 198.400

4.7%

1154

4.6%

10.

Limburg

€ 197.000

3.1%

2762

7.3%

11.

Friesland

€ 189.200

5.8%

1813

14.2%

12.

Groningen

€ 169.900

1.1%

1550

19.3%

Nederland

€ 229.600

3.1%

47519

15.3%