Gaat hypotheekrente-aftrek verkiezingsuitslag bepalen?

Sommige politieke partijen hebben hun standpunt duidelijk bepaald, anderen min of meer en bieden nog ruimte voor onderhandeling. Volgens Leo van de Pas, makelaar in Heerlen en eigenaar van woningmarkcijfers.nl ligt nog alles open zolang de burger cq. de woonsconsument middels het uitbrengen van zijn stem nog niet heeft gesproken.

Uit recent onderzoek onder 300 kopers van woningen blijkt dat 2/3 van deze kopers niet verwacht dat de hypotheekrente de komende 10 jaar zal worden aangepast. Ook zegt ongeveer dezelfde groep budgettair geen rekening te hebben gehouden met een extra lastenverzwaring in de nabije toekomst. Via een grootschalige enquête op internet wil woningmarktcijfers.nl onderzoek doen naar de verwachtingen van de consument. De vragen over beperking van de hypotheekrente-aftrek spitsen zich enerzijds toe op de doelgroepen (alle kopers – of alleen nieuwe huizenkopers) en anderzijds op inkomensniveau (alle hypotheken of alleen hogere hypotheken – lees inkomens). Daarnaast moet uit enkele vragen blijken of veranderende standpunten van politieke partijen het stemgedrag zal wijzigen.