Huizenprijzen Dimo niet juist !

Afgelopen week publiceerde Dimo de gemiddelde verkoopprijzen van woningen van alle gemeenten in Nederland. De gemiddelde koopsom in Blaricum als duurste gemeente in Nederland zou in 2006 € 699.414,- hebben bedragen en in Reiderland, de goedkoopste gemeente van Nederland, € 121.583,-. Dhr. Leo van de Pas uit Heerlen, eigenaar van www.woningmarktcijfers.nl , is van mening dat deze gegevens niet juist zijn. Blaricum komt volgens hem uit op € 683.600,- en Reinderland op € 116.300,- .

“Op onze website publiceren wij een vergelijkbare lijst, maar wij constateren verschillen van ettelijke tienduizenden euro’s en dat kan natuurlijk niet” aldus Leo van de Pas. Dimo schrijft dat zij zich baseren op alle woningtransacties zoals deze door het Kadaster worden geregistreerd. Vermoedelijk heeft men bepaalde transacties vergeten, want wij zien in elke gemeente ook meer woningtransacties dan Dimo opgeeft. Dit is er wellicht ook de oorzaak van dat Dimo aangeeft dat er in 321 van de 483 gemeenten minder woningen werden verkocht. Volgens onze gegevens is dat slechts in 120 gemeenten het geval, maar desondanks zijn er in geheel Nederland in het eerste half jaar van 2006 bijna 10 % meer woningen verkocht dan in dezelfde periode van 2005.

De gemeentelijke ranking is op www.woningmarktcijfers.nl gratis te bekijken, zowel landelijk als per provincie, en wordt per kwartaal geactualiseerd. De verhouding goedkopere woningen (appartementen en tussenwoningen) tegenover de duurdere zoals vrijstaande en halfvrijstaande woningen is voor een deel verantwoordelijk voor de prijsverschillen per gemeente. Maar er worden telkens andere woningen verkocht, dus een vergelijking is per definitie niet gebaseerd op exact dezelfde woningen. Blaricum laat met 39 verkochte woningen in het eerste halfjaar van 2006 bijvoorbeeld een prijsstijging van 31,4 % zien t.o.v. van het eerste halfjaar 2005, maar een prijsdaling van 1,3 % wanneer de gemiddelde prijs wordt vergeleken met het gehele jaar 2005. Kortom, een juiste interpretatie van cijfers is nodig om iets zinnigs te kunnen zeggen over ontwikkelingen in de woningmarkt.

Een overzicht van de gemeentelijke ranking is hier te bekijken.

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.