Huiseigenaren spreken duidelijke taal over beperking hypotheekrenteaftrek

Op 22 november kan Nederland zijn stem uitbrengen en een oordeel vellen over de verkiezingsplannen van de verschillende politieke partijen. De afgelopen maanden is veel gediscussieerd over eventuele beperking van de hypotheekrente aftrek. Sommige partijen hebben in elk geval een duidelijk standpunt ingenomen. Dit was voor de woonsite woonpleinlimburg.nl aanleiding om een onderzoek te doen naar de verwachtingen van de Limburgers op dit gebied. De afgelopen maanden kon iedereen op de website van Woningmarktcijfers.nl meedoen aan een enquête over de hypotheekrenteaftrek. In dit artikel een uitvoerige uitslag van de meningen van overwegend Limburgse huiseigenaren die aan de enquête hebben deelgenomen.

Op welke partij wordt gestemd?
Van de ondervraagden zegt 25% op de VVD te zullen stemmen, deze is daarmee favoriet. Het CDA volgt op de tweede plaats met 16%. De PvdA en SP krijgen elk 12% gevolgd door de Partij van de Vrijheid (groep Wilders) met 7%. Belangrijk is verder dat 20% van de mensen aangeeft nog geen keuze te hebben gemaakt.

Kans op veranderingen
Ruim de helft van de mensen verwacht dat de aftrek voor bestaande huiseigenaren zal worden gehandhaafd. Voor nieuw af te sluiten hypotheken is men daar minder zeker van. De helft denkt zelfs dat bij nieuwe, hogere hypotheken (vanaf € 300.000,-) de aftrek ingrijpend zal worden beperkt. Bijna 60 % van de ondervraagden geeft aan momenteel nog geen rekening te houden met stijgende woonlasten als gevolg van een beperking.

Beïnvloed stemgedrag
Ruim de helft geeft aan anders te gaan stemmen als hun favoriete politieke partij plotseling met beperkende maatregelen komt, terwijl daar niet op was gerekend. Ook is de kwestie op zich al voor de helft van de mensen aanleiding om voor dit onderwerp juist wel te gaan stemmen. Hieruit blijkt dat het onderwerp zeker leeft onder de bevolking.

Wat moet er volgens u gebeuren?
29% zegt dat er absoluut niet getornd mag worden aan de renteaftrek. Opvallend is echter dat 25 % aangeeft dat voor nieuwe, hogere hypotheken (€ 300.000,-) de aftrek mag worden beperkt en maar liefst 27% vindt dat aftrek bij alle bestaande en nieuwe ‘hogere” hypotheken mag worden beperkt.

Wie vulden in?
Van de invullers is 3% een huurder, die wil blijven huren, 13% een koopstarter, 28% een huiseigenaar die een andere koopwoning wil; 55% eigenaren die niet willen verhuizen en 1% eigenaren die naar een huurwoning willen verhuizen. De uitslag betreft vooral de positie van de huiseigenaar. Wanneer huurders op grote schaal aan de enquête hadden meegedaan zou het resultaat heel anders zijn geweest.

Inkomen
Bij uitsplitsing naar inkomen valt op dat de SP bij een gezinsinkomen tot € 2.000,- de meeste stemmen krijgt (23%), maar ook dat 27% nog niet weet op wie men gaat stemmen. 43% verdiende een netto gezinsinkomen tussen € 2.000 en € 3.000,- Van deze groep krijgt de SP nu 11% van de stemmen, maar komt de VVD op 21%, gevolgd door CDA (20%), PvdA (15%) en PvdV op 8%. Van de ondervraagden verdiende 34% meer dan € 3.000,- Hier stemt 41% VVD en slechts 4% SP. CDA volgt met 17% en PvdA met 9%. Het aantal personen dat nog niet weet op wie men gaat stemmen bedraagt nu 14%.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.