Miljoenenwinst bij doorverkoop veilingwoningen!

86% van de woningen die via een zogenaamde executieveiling in het openbaar worden verkocht, is binnen enkele maanden met een forse winst doorverkocht. Dit blijkt uit een onderzoek van Woningmarktcijfers.nl, een website die de ontwikkelingen op de woningmarkt in Nederland volgt. Hiervoor werden veilingopbrengsten onderzocht op basis van data van het Kadaster.

In de maanden september t/m november 2005 werden 240 woningen vanwege financiële problemen van de huiseigenaar geveild. De gemiddelde opbrengst van deze woningen bedroeg 128.600 euro. Hiervan werden er 208 (86%) binnen 10 maanden doorverkocht voor gemiddeld 152.200 euro. De meeropbrengst van 23.600 euro (ruim 18%) verdween in zakken van handelaren of ging naar de banken die de woningen op de veiling hebben ingekocht. De periode tussen executieveiling en doorverkoop bedroeg gemiddeld 4 maanden. In 2005 werden in totaal ruim 1900 woningen op deze manier verkocht. De winst na doorverkoop: meerdere tientallen miljoenen euro’s.

Banken en Waarborgfonds laten miljoenen liggen!
Volgens directeur Leo van de Pas zijn banken niet allemaal even actief om het verlies van de huizenbezitter/schuldenaar te beperken. Vooral bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) laten deze op een veiling verstek gaan door niet actief mee te bieden en in te kopen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (belast met uitvoering van de Nationale Hypotheekgarantie) laat hierdoor miljoenen euro’s aan opbrengsten schieten. De kans is groot dat de huiseigenaar daardoor met extra schuld blijft zitten.

Woningen werden gemiddeld 50 maanden na datum aankoop geveild. Het betreft dus veelal ‘jonge’ kopers. De oorspronkelijke aankoopprijs lag gemiddeld op 134.600 euro. Wanneer deze aankoopsom wordt gecorrigeerd met de gemiddelde prijsstijging, zou de waarde op de veilingdatum gemiddeld 158.800 euro bedragen. Uiteraard is hierbij geen rekening gehouden met eventuele woningverbetering na aankoop en evenmin met waardedaling als gevolg van verwaarlozing. De gemiddelde doorverkoopprijs ligt derhalve slechts 6.000 euro onder de gecorrigeerde aankoopsom. ‘Wanneer het veilingsysteem transparanter wordt gemaakt (o.a. beter toegankelijk voor de particuliere consument) met een actievere rol van banken, het Waarborgfonds en verkoopondersteunende activiteiten van makelaars, zouden de verliezen voor de schuldenaren en geldverstrekkers nog verder kunnen worden beperkt’ aldus Leo van de Pas. Dat slechts 10% van de geveilde woningen een opbrengst had van meer dan 200.000 euro geeft wel aan, dat vooral de onderkant van de woningmarkt getroffen wordt door dit ‘besloten’ veilingsysteem.

Bijlage: www.woningmarktcijfers.nl/downloads/Grafiekexcecutieveiling.pdf

Bronvermelding:
Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.