HRA plan SP gooit woningmarkt definitief op slot!

De SP komt er ruiterlijk voor uit. Elke bestaande of nieuwe koper met een hypotheek van meer dan € 350.000,- krijgt minder hypotheekrenteaftrek. Ruim 16% van alle in 2006 verkochte woningen heeft een koopsom boven de € 320.000,-.

Volgens directeur Leo van de Pas van woningmarktcijfers.nl krijgt een op de zes huiseigenaren alleen al om deze reden al te maken met een beperking. Daarnaast wordt de aftrek beperkt tot 42%. Iemand die een woning koopt van € 400.000,- en € 450.000,- hypotheek neemt, gaat € 350,- per maand meer betalen. De redenering van de SP en bijvoorbeeld ook van de PvdA dat hogere inkomens verhoudingsgewijs meer aftrek hebben is correct. Maar mensen die in een groter en duurder huis wonen betalen ook meer onroerend goed belasting, meer aan eigenwoningforfait, en meer aan onderhoud en energiekosten. Het overblijvende besteedbaar inkomen stijgt wel maar niet in dezelfde verhouding. Met de voorstellen van de SP kan het voorkomen dat iemand met een ministerssalaris van € 120.000,- en € 600.000,- hypotheek voor levensonderhoud net zo veel overhoudt als een starter met € 33.000,- inkomen en € 150.000,- hypotheek.

Het duurder prijssegment heeft het toch al niet gemakkelijk onder meer door de invoering van de bijleenregeling enkele jaren geleden. Van de jaarlijks verkochte woningen zijn 18.000 (9%) duurder dan € 400.000,-. In dit prijssegment staan momenteel echter 30.000 huizen te koop ( 20% van het totale woningaanbod) dus ruim oververtegenwoordigd. Het duurt normaal gesproken ruim 1,5 jaar om een dergelijke woning te verkopen en dat is iets dat makelaars niet graag zullen toegeven. Doorstromen was al niet gemakkelijk en dat wordt er met de plannen van de SP alleen maar moeilijker op. Het douceurtje voor de koopstarter is aardig, maar verliest elke glans door het duurder segment te laten stagneren. Minder transacties betekent een enorm verlies aan omzet, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven.

Bijlage: Hypotheekvergelijking

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.