Bloemendaal duurste gemeente, Reiderland de goedkoopste!

Van de 443 gemeenten in Nederland is Bloemendaal de duurste woongemeente. In Bloemendaal moest in 2006 gemiddeld 747.600 euro voor een huis worden betaald en dat is 15% meer dan in 2005.

In Bloemendaal werden 225 woningen verkocht, waarvan 2/3 duurder dan 400.000 euro. Het aandeel goedkope woningen (<=200.000) bedroeg 15 ofwel 7%. Blaricum, de nummer 1 in 2005 komt met 718.200 euro nu op plaats 2. Daar bedroeg de stijging bijna 4%. Evenals in 2005 sluit de gemeente Reiderland de rij als goedkoopste gemeente in Nederland met 124.300 euro. Delfzijl is nummer 2 met 141.300 euro. In Reiderland werden 82 woningen verkocht met een prijsstijging van 0,8%. 90% Van de verkochte woningen was goedkoper dan 200.000 euro en geen enkele woning was duurder dan 400.000 euro. Een volledige lijst van alle gemeenten in Nederland is gratis te bekijken op de website van www.woningmarktcijfers.nl onder `statistieken`.

Betaalbaarheid
Door woningmarktcijfers.nl wordt eveneens gekeken naar de betaalbaarheid van woningen, door te kijken naar het aantal woningen dat voor minder dan 200.000 euro resp. minder dan 150.000 euro werden verkocht. In Nederland is nog bijna de helft (49,5%) goedkoper dan 200.000 euro en 22,8% is zelfs goedkoper dan 150.000 euro. Het aandeel woningen dat met een koopsom boven 400.000 euro wordt verkocht bedraagt daarentegen slechts 8,7%. Er werden ruim 900 woningen boven 1.000.000 euro verkocht, ofwel 0,4% van alle transacties, dat was wel 26% meer dan in 2005. Vanzelfsprekend zijn bij dit onderzoek de verschillen per provincie erg groot.

Langere verkooptijden in het duurder segment
Volgens spacemakers.nl staan momenteel ca. 145.000 woningen in Nederland te koop, waarvan bijna 97.000 (67%) bij de NVM makelaars op Funda. Op basis van het aantal woningtransacties zou de theoretische verkooptijd momenteel ruim 8 maanden bedragen. Wanneer naar de verschillende prijssegmenten (aanbod in verhouding tot de transacties) wordt gekeken worden de verschillen groter. Van het aanbod is slechts 32% goedkoper dan 200.000 euro (transacties 49,5%) en bedraagt de verkooptijd minder dan een half jaar. In het prijssegment boven 400.000 euro is het aanbod ruim 20% ofwel 2,2x groter dan het aantal transacties op jaarbasis. De theoretische verkooptijd bedraagt nu gemiddeld 1,5 jaar.

Bijlage:
Gemiddelde koopsom per provincie
Stijging in % per provincie 1994-2006

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.

6,7% minder huizen verkocht in het 4e kwartaal 2006

In het vierde kwartaal van 2006 zijn 55.160 bestaande woningen verkocht, 4.000 minder dan in dezelfde periode van 2005. In december alleen al daalde het aantal transacties met 10% ofwel 2.500 woningen. Dit blijkt uit onderzoek van de website www.woningmarktcijfers.nl die met regelmaat cijfers over de Nederlandse woningmarkt publiceert op basis van gegevens van het Kadaster. In het 3e kwartaal werden ook al minder woningen verkocht. Het ging toen om 3,5%.

1,5% meer transacties over geheel 2006
Ondanks de daling in het laatste half jaar zijn over geheel 2006 nog altijd 3.100 meer woningen verkocht. Dit vanwege de sterk gestegen verkopen in het 1e en 2e kwartaal, namelijk 15 resp. 5%. Per saldo werden in 2006 bijna 210.000 woningen verkocht, 1,5% meer dan in 2005. Dat is veel minder dan tot voor kort werd aangenomen. De grote vraag is of het hier om een correctie van het eerste half jaar gaat, ofwel dat het begin is te zien van een dalende trend die zich ook in 2007 zal doorzetten. Volgens directeur Leo van de Pas kan ook de licht gestegen hypotheekrente een rol hebben gespeeld alsmede het feit dat in 2006 meer nieuwbouwwoningen zijn verkocht.

Woningprijzen in 2006 met 5,9% omhoog!
De gemiddelde koopsom van alle in Nederland verkochte woningen steeg in 2006 met 5,9% tot 235.800 euro. De gemiddelde prijs die kopers voor een woning moeten betalen is het hoogst in de provincie Utrecht (272.900 euro) en het laagst in Groningen (178.000 euro). De prijsstijging deed zich in alle provincies voor met niet al te grote verschillen (Overijssel +4,2% en Drenthe +6,9%). De prijsstijging is gebaseerd op alle woningtransacties zoals deze door het Kadaster werden geregistreerd.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM presenteerde onlangs haar jaarcijfers. Volgens deze cijfers stegen de prijzen met 3,7%. De NVM meet uiteraard uitsluitend de transacties van de NVM makelaars en dat op het moment dat de koopakte bij de makelaar wordt ondertekend. De registratie bij het Kadaster vindt plaats op het moment dat de akte bij de notaris is gepasseerd en dat is gemiddeld 3 maanden later. In de bijlage vindt u een overzicht van de prijsontwikkelingen per provincie. Rond 1 februari zullen de cijfers op gemeenteniveau op www.woningmarktcijfers.nl te vinden zijn.

Bijlage: Tabel prijsontwikkeling

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.