6,7% minder huizen verkocht in het 4e kwartaal 2006

In het vierde kwartaal van 2006 zijn 55.160 bestaande woningen verkocht, 4.000 minder dan in dezelfde periode van 2005. In december alleen al daalde het aantal transacties met 10% ofwel 2.500 woningen. Dit blijkt uit onderzoek van de website www.woningmarktcijfers.nl die met regelmaat cijfers over de Nederlandse woningmarkt publiceert op basis van gegevens van het Kadaster. In het 3e kwartaal werden ook al minder woningen verkocht. Het ging toen om 3,5%.

1,5% meer transacties over geheel 2006
Ondanks de daling in het laatste half jaar zijn over geheel 2006 nog altijd 3.100 meer woningen verkocht. Dit vanwege de sterk gestegen verkopen in het 1e en 2e kwartaal, namelijk 15 resp. 5%. Per saldo werden in 2006 bijna 210.000 woningen verkocht, 1,5% meer dan in 2005. Dat is veel minder dan tot voor kort werd aangenomen. De grote vraag is of het hier om een correctie van het eerste half jaar gaat, ofwel dat het begin is te zien van een dalende trend die zich ook in 2007 zal doorzetten. Volgens directeur Leo van de Pas kan ook de licht gestegen hypotheekrente een rol hebben gespeeld alsmede het feit dat in 2006 meer nieuwbouwwoningen zijn verkocht.

Woningprijzen in 2006 met 5,9% omhoog!
De gemiddelde koopsom van alle in Nederland verkochte woningen steeg in 2006 met 5,9% tot 235.800 euro. De gemiddelde prijs die kopers voor een woning moeten betalen is het hoogst in de provincie Utrecht (272.900 euro) en het laagst in Groningen (178.000 euro). De prijsstijging deed zich in alle provincies voor met niet al te grote verschillen (Overijssel +4,2% en Drenthe +6,9%). De prijsstijging is gebaseerd op alle woningtransacties zoals deze door het Kadaster werden geregistreerd.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM presenteerde onlangs haar jaarcijfers. Volgens deze cijfers stegen de prijzen met 3,7%. De NVM meet uiteraard uitsluitend de transacties van de NVM makelaars en dat op het moment dat de koopakte bij de makelaar wordt ondertekend. De registratie bij het Kadaster vindt plaats op het moment dat de akte bij de notaris is gepasseerd en dat is gemiddeld 3 maanden later. In de bijlage vindt u een overzicht van de prijsontwikkelingen per provincie. Rond 1 februari zullen de cijfers op gemeenteniveau op www.woningmarktcijfers.nl te vinden zijn.

Bijlage: Tabel prijsontwikkeling

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.