WOZ-waarde check voor 1,30 euro op Woningmarktcijfers.nl

In deze periode valt bij huiseigenaren weer de aanslag voor de onroerende zaak belasting in de bus. De aanslag is een uitvloeisel van de WOZ Wet. Vanaf 1 januari 2006 wordt de aanslag uitsluitend nog aan eigenaren van woningen opgelegd en niet meer aan gebruikers. De vastgestelde woningwaarde dient tevens als uitgangspunt voor de heffingen van het waterschap, alsmede de berekening van het eigenwoningforfait welke bij de aangifte van de inkomstenbelasting dient te worden opgegeven (in 2006: 0,60% en in 2007: 0,55% van de waarde vanaf 75.000 euro). Volgens Leo van de Pas, directeur van woningmarktcijfers.nl, is dit reden genoeg om de waarde ontwikkeling, zoals de gemeente die opgeeft te controleren en eventueel bezwaar aan te tekenen.

Op www.woningmarktcijfers.nl is hiervoor een speciaal product ontwikkeld dat per gemeente en per woningtype de prijsontwikkeling laat zien op basis van de verschillende peildata met als laatste datum 1-1-2005. De prijsontwikkeling is gebaseerd op alle woningtransacties, zoals deze door het Kadaster worden geregistreerd. Als waarde op de peildatum 1 januari wordt beschouwd het prijsgemiddelde van de periode 1 juli t/m 30 juni. De waarde per geselecteerde gemeente wordt automatisch vergeleken met de waardeontwikkeling in de provincie. In kleinere gemeenten met weinig transacties kunnen op deze manier al te grote schommelingen worden vermeden. Het resultaat kan op een A4 worden uitgeprint. De kosten per opvraag bedragen 1,30 euro (via telefoon) resp. 1,50 euro via een sms-bericht. Grootverbruikers kunnen met korting een aantal tickets bestellen, waardoor het aanvragen van gegevens nog sneller verloopt.

Grote verschillen per gemeente
De gemiddelde prijsstijging in Nederland met betrekking tot de peildata 1 januari 2003 en 2005 bedraagt 7 %. Er zijn echter al gemeenten bekend waar de WOZ waarde met meer dan 30% is verhoogd. Daarnaast dient men tevens naar de ontwikkeling van de tarieven te kijken. Sommige gemeenten stellen de tarieven naar beneden bij, maar in de meeste gevallen worden deze verhoogd. De huiseigenaar krijgt dan met een forse stijging van de woonlasten te maken.

Klik hier om een OZB Check uit te voeren.

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.