Energie is hot!

Al Gore trekt met zijn boodschap en de film An Inconvenient Truth door de wereld. Minister Cramer deed onlangs de gloeilamp nog in de ban. Vermindering van het energiegebruik, beperking van CO2 uitstoot ter vermindering van het broeikaseffect en bescherming van het milieu staan hoog genoteerd in menig agenda. Naast de milieu effecten is het goed voor de portemonnee, want hoe lager het verbruik, des te lager de energierekening, is de redenering.

Voor huiseigenaren zijn subsidieregelingen beschikbaar wanneer deze energie besparende maatregelen uitvoeren zoals dubbelglas, spouwmuur- en/of dakisolatie of een energiezuinige c.v. ketel aanschaffen. Op diverse plaatsen zoals in het mijnwaterproject te Parkstad worden miljoenen gestopt in onderzoek en proefboringen. Maar zoals zo vaak heeft een medaille 2 kanten. Vanaf 1 januari 2008 zijn eigenaren en verhuurders van woningen verplicht bij verkoop of verhuur van een woning een zogenaamd EPA certificaat te overhandigen. Een Energie-Prestatie-Advies dat kort en bondig een score geeft over de isolatiekwaliteit van de woning, vergelijkbaar met de kaart die u bij autodealers ziet liggen, of wanneer u een nieuwe wasmachine gaat kopen.

Op jaarbasis gaat het dan om meer dan 600.000 koop- en huurmutaties. De kosten van enkele honderden euro’s per certificaat zullen wel worden doorberekend in de koop- of huurprijs. Wel goed voor de werkgelegenheid, want duizenden makelaars en overige keurmeesters zijn inmiddels in de leer bij de diverse opleidingsinstituten om straks zo’n rapport te kunnen opmaken. Vergeet hierbij ook de uitvoerende en controlerende instellingen niet. Een knap staaltje van beperking van regelgeving, of niet soms?

Een ander aspect mag eveneens niet onbesproken blijven en dat gaat over de groep die zich op dit terrein akelig rustig houdt, uw energieleverancier. Wat als dadelijk door uw lager energieverbruik de omzetten halveren, winsten afnemen of omslaan in verlies, aandeelhouders ongerust worden? Natuurlijk er kan nog wat bezuinigd worden, bijvoorbeeld op de sponsoring van voetbalclubs, maar verder? Gaat de service voor u als consument nog verder naar beneden? Worden dan de salarissen van de Boersma’s en consorten verlaagd of worden de lagere omzetten gewoon verdisconteerd in hogere tarieven? Tarieven die de laatste jaren al ver boven de inflatiecijfers en dus bovenmatig zijn gestegen.

De vraag is of hierover door de minister nadere afspraken zijn gemaakt. En vlak ook de overheden zelf niet uit. Een fors deel van de energierekening gaat immers in de vorm van BTW en energieheffingen naar diezelfde overheid. Als aandeelhouder heeft de Provincie Limburg jaarlijks miljoenen te verdelen onder de gemeenten. Kortom wie waakt er over wat en voor wie? Het milieu komt wellicht als winnaar uit de bus, maar de vraag is of u daar financieel beter van wordt. U kent het gezegde: of je nu door de hond of de kat gebeten wordt…. Een ding is zeker, als u niet mee bespaart en bezuinigt, bent u dubbel de sigaar!

Kadaster registreert 4,5% minder woningtransacties!

In de eerste 4 maanden van 2007 werden 60.901 woningtransacties geregistreerd. Dat zijn 4,5% woningen minder dan in dezelfde periode van 2006. Dat blijkt uit onderzoek van de website Woningmarktcijfers.nl die de cijfers van het Kadaster nader analyseert.

Het is al 9 maanden op rij dat er minder woningtransacties zijn dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Volgens directeur Leo van de Pas van Woningmarktcijfers.nl is de daling een correctie op de eerste 4 maanden van 2006 toen werden er fors meer woningen verkocht dan in 2005. De verschillen per provincie zijn groot. In 3 provincies (Utrecht, Overijssel en Drenthe) was de daling van het aantal transacties meer dan 10%. In Zeeland was de daling met 0,2% het geringst.

3% prijsstijging ten opzichte van 2006
De gemiddelde verkoopprijs van alle verkochte woningen steeg naar 242.900 euro. Dat is 3% meer dan de gemiddelde prijs van het gehele jaar 2006. Utrecht en Noord Holland kenden de grootste prijsstijging, namelijk 4,5% en 4,4%, alleen Zeeland registreerde een lichte daling van 0,6%. In vergelijking met de eerste 4 maanden van 2006 gingen de prijzen met 5,4% omhoog. Over deze periode is Groningen de grootste stijger met 9%. Gedetailleerde gegevens zijn te vinden in de bijgevoegde tabel.

Bijlage 1: gemiddelde koopsom per provincie april 2007

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.

Een eigen huis voor iedereen

Het eigen woningbezit zit in Limburg met 62% ruim boven het landelijke gemiddelde. Nederland houdt met 56% gelijke tred met Denemarken en Duitsland, maar blijft fors achter bij de overige landen van het oude Europa, waar het aandeel koopwoningen ver boven de 60% ligt. Spanje is absoluut koploper met 90%.

Hoewel de Nederlandse consument nog iets te kiezen heeft, geven onderzoeken telkens opnieuw aan dat het grootste deel van hen gaat voor een koopwoning. Met een koopwoning kun je vermogen opbouwen en zijn er meer mogelijkheden om individuele wensen te realiseren. Maar een koopwoning is, zeker in het begin, duurder vanwege de hypotheeklasten en allerlei andere bijkomende lasten en onderhoud. Je moet dus goed weten waar je aan begint. De Nederlandse overheid stimuleert het eigen woningbezit nog steeds, maar de wens om snel 60% te realiseren is min of meer losgelaten. De belangrijkste stimulans blijft vooralsnog de hypotheekrente aftrek, maar specifiek voor de lagere inkomens zijn kostbare regelingen bedacht om mensen een kans op een eigen huis te bieden. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vergemakkelijkt het verkrijgen van een hypotheek. Verder bestaat al jaren de Wet bevordering eigenwoningbezit, die de uitvoering van een koopsubsidie regelt.

De regeling zat echter wat inkomenseisen en hypotheekmaxima betreft dermate krom in elkaar, dat nog geen 100 kopers per jaar van de regeling gebruik konden maken. Maar per 1 januari 2007 zijn de normen van deze regeling aanzienlijk versoepeld. Als maximum voor een koopsom geldt nu € 159.850,- en als hypotheekbedrag € 171.558,-. Er moet gebruik worden gemaakt van Nationale Hypotheek Garantie en de hypotheekrente moet 10 jaar worden vastgezet. Iemand met een bruto jaarinkomen van € 30.000,- kan nu in plaats van € 145.000,- dus € 171.500,- lenen en een duurdere woning kopen. Met € 80,- per maand aan belastingvrije subsidie wordt dit verschil in maandlast aangevuld. Hoewel elke regeling discutabel is vanwege een prijsopdrijvend effect en de hoge kosten van uitvoering, is het mooie van deze regeling dat deze landelijk geldt. Van de veel jongere starterslening kun je dit niet zeggen.

Gestimuleerd door de landelijk politiek tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ging de provincie Limburg voortvarend van start met deze nieuwe regeling, geen subsidie, maar een renteloze lening van maximaal € 30.000,-. De provincie ondersteunt en financiert als aanjager mee, maar het is de individuele gemeenteraad die moet beslissen om wel of niet aan deze regeling mee te doen. En dat is jammer. Besluitvorming op gemeentelijk niveau is tijdrovend en extra kostbaar, temeer omdat elke gemeente eigen, dus afwijkende, voorwaarden kan stellen. Tot nu toe werkt de regeling in een vijftal gemeenten en zijn een tiental nog met de besluitvorming bezig. Geen uniformiteit, maar juist tweedeling dus. Sociale en politieke motieven moeten worden afgewogen tegen de harde cijfers van de woningmarkt. En die spreken voor zich.

Van alle in 2006 in Limburg verkochte woningen waren 4.000 woningen (meer dan eenderde) goedkoper dan € 150.000,-. In de regio Parkstad ligt dit aandeel zelfs boven de 50%. Van de thans te koop staande woningen valt 20% binnen deze prijscategorie. Het is tevens het segment waar de vraag het grootst en de verkooptijd het kortst is. Extra gegadigden als gevolg van een of andere subsidieregeling zullen een prijsverhogend effect hebben, waardoor de starter van straks niets met de kostbare belastinggelden is opgeschoten.

Rapport koopwoningmarkt Nederland beschikbaar!

In deze beknopte analyse (10 pagina’s) brengt woningmarktcijfers.nl de markt van bestaande koopwoningen helder en kernachtig in beeld.

De grafieken en tabellen laten onder meer de prijsverschillen per provincie zien, maar ook dat de 3 goedkoopste provincies aan een inhaalrace bezig zijn. 23% van alle verkochte woning is nog goedkoper dan 150.000 euro en zou als goed betaalbaar kunnen worden aangemerkt. 5,6% van de koopwoningvoorraad muteert jaarlijks, echter met grote provinciale verschillen. Limburgers zijn het meest honkvast. Op basis van de thans te koop staande woningen (140.000 stuks) en een prognose van het aantal transacties (210.000) valt op te maken dat de theoretische verkooptijd gemiddeld 8 maanden bedraagt. Het goedkope verkoopt sneller, naarmate de prijs hoger neemt de verkooptijd toe tot meer dan 2 jaar.

U kunt het rapport in PDF formaat bestellen op www.woningmarktcijfers.nl onder abonnement. Vervolgens kiest u abonnement aanvragen en bestelt u 50 tickets. De kosten bedragen 74,37 euro incl. btw. Na ontvangst van dit bedrag ontvangt u het rapport per e-mail en worden u 50 tickets toegekend om later informatie op te vragen.

Bekijk hier het concept rapport

Handig rapport voor iedereen die in de woningmarkt actief is, met onder meer:
– prijsontwikkeling alle verkochte woningen vanaf 1993;
– gemiddelde prijs per provincie en ontwikkeling vanaf 2000;
– gemiddelde prijs per woningtype en ontwikkeling vanaf 2000;
– grafiek betaalbaarheid, prijssegmenten per provincie;
– aantal transacties, absoluut en naar woningvoorraad;
– aanbod en transactieverhouding naar prijsklasse.