Rapport koopwoningmarkt Nederland beschikbaar!

In deze beknopte analyse (10 pagina’s) brengt woningmarktcijfers.nl de markt van bestaande koopwoningen helder en kernachtig in beeld.

De grafieken en tabellen laten onder meer de prijsverschillen per provincie zien, maar ook dat de 3 goedkoopste provincies aan een inhaalrace bezig zijn. 23% van alle verkochte woning is nog goedkoper dan 150.000 euro en zou als goed betaalbaar kunnen worden aangemerkt. 5,6% van de koopwoningvoorraad muteert jaarlijks, echter met grote provinciale verschillen. Limburgers zijn het meest honkvast. Op basis van de thans te koop staande woningen (140.000 stuks) en een prognose van het aantal transacties (210.000) valt op te maken dat de theoretische verkooptijd gemiddeld 8 maanden bedraagt. Het goedkope verkoopt sneller, naarmate de prijs hoger neemt de verkooptijd toe tot meer dan 2 jaar.

U kunt het rapport in PDF formaat bestellen op www.woningmarktcijfers.nl onder abonnement. Vervolgens kiest u abonnement aanvragen en bestelt u 50 tickets. De kosten bedragen 74,37 euro incl. btw. Na ontvangst van dit bedrag ontvangt u het rapport per e-mail en worden u 50 tickets toegekend om later informatie op te vragen.

Bekijk hier het concept rapport

Handig rapport voor iedereen die in de woningmarkt actief is, met onder meer:
– prijsontwikkeling alle verkochte woningen vanaf 1993;
– gemiddelde prijs per provincie en ontwikkeling vanaf 2000;
– gemiddelde prijs per woningtype en ontwikkeling vanaf 2000;
– grafiek betaalbaarheid, prijssegmenten per provincie;
– aantal transacties, absoluut en naar woningvoorraad;
– aanbod en transactieverhouding naar prijsklasse.