Huizenprijzen met 4% omhoog

In de eerste 7 maanden van 2007 is de gemiddelde verkoopprijs van alle verkochte woningen gestegen tot 245.200 euro. Dit is 4% meer dan de gemiddelde prijs over 2006. In vergelijking met de eerste 7 maanden van 2006 stegen de prijzen zelfs met 5,1%. Dit blijkt uit onderzoek van de website Woningmarktcijfers.nl die permanent de cijfers van het Kadaster nader analyseert. Noord Holland kende met 5,9% de grootste stijging, gevolgd door de provincie Utrecht met 5,5%. In Zeeland stegen de prijzen het minst, namelijk met 0,5% ten opzichte van het gehele jaar 2006. Landelijk stegen de vrijstaande woningen in deze periode het meest in prijs namelijk 5,4%, terwijl de appartementen het met een stijging van 1,4% moesten doen. Opvallend is verder dat na 7 maanden de door diverse banken en instellingen geprognosticeerde stijging voor het gehele jaar 2007 reeds is bereikt.

Betaalbaarheid koopwoning neemt af!
Het aandeel koopwoningen dat voor minder dan 200.000 euro werd verkocht daalde van 49,5% in 2006 naar 46,9% in 2007. Het aantal kopers dat voor minder dan 150.000 euro kon toeslaan, daalde in deze periode van 22,8% naar 21,2%. Ongeveer 10% van alle verkochte woningen is duurder dan 400.000 euro. Volgens Leo van de Pas, directeur van Woningmarktcijfers.nl, zijn er nog wel voldoende goedkopere woningen, maar de betaalbaarheid neemt af, mede door strengere inkomenseisen voor hypotheekverstrekking alsmede een stijgende hypotheekrente. Van de Pas verwacht niet dat deze effecten door stijging van het inkomen kunnen worden gecompenseerd.

Al 12 maanden op rij minder woningtransacties
In de eerste 7 maanden van 2007 hebben 113.899 woningtransactie plaats gevonden. Dat zijn 4,7% minder transacties dan in dezelfde periode van 2006. Het is al de 12e maand op rij dat er minder woningtransacties zijn dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Volgens Leo van de Pas is de daling grotendeels te verklaren door een bijzonder sterk eerste half jaar van 2006. De verschillen per provincie zijn groot. In Drenthe was de daling van het aantal transacties meer dan 10%. In Zeeland was de daling met 0,2% het geringst. Landelijk gezien werden 3% meer vrijstaande woningen verkocht, de overige typen daalden in aantal.

Gedetailleerde gegevens zijn te vinden in de bijgevoegde tabel.

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.