Spectaculaire daling aantal woningverkopen ten einde?

De afgelopen 12 maanden werden er telkens minder woningen verkocht dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. In augustus komt aan deze daling een einde en werden er voor het eerst weer meer woningtransacties geregistreerd. Bij het Kadaster werden 1795 meer aktes ingeschreven dan in augustus 2006, een stijging van bijna 8,3%.

Volgens Leo van de Pas, directeur van de website www.woningmarktcijfers.nl, hebben in 2007 tot en met augustus 133.453 woningtransacties plaats gevonden. Dit aantal is nog altijd 3% lager dan in dezelfde periode van 2006. In het jaar 2006 vonden 209.767 woningtransacties plaats, waarvan 72.167 in de laatste 4 maanden. Om het totaal van 2006 te evenaren moeten er in de laatste 4 maanden van 2007 dus nog 76.314 transacties plaats vinden, ofwel 5,8% meer dan in dezelfde periode van 2006. Gezien de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt, de gestegen hypotheekrente en het recent gedaalde consumentenvertrouwen in Nederland lijkt de kans van slagen klein.

Grote economische gevolgen
Als het aantal transacties in de resterende maanden gelijk blijft aan het niveau van 2006, dan worden er ruim 4000 woningen minder verkocht. Dat scheelt minister Bos van financiën aan overdrachtsbelasting alleen al 60 miljoen euro. Maar ook de omzet bij notarissen, makelaars, banken en overige dienstverleners daalt met 40 miljoen. Minder transacties betekent ook minder bestedingen bij verhuizers, woninginrichters, bouw- en klusbedrijven etc. Als elke koper naast de aankoop nog eens € 25.000,- investeert gaat het om een economisch gemis aan omzet voor het bedrijfsleven van nog eens van 100 miljoen euro. Hierdoor daalt niet alleen de werkgelegenheid in deze sectoren maar wordt er minder winst gemaakt en dus ook minder BTW en Vennootschapsbelasting afgedragen. Het totale omzetvolume van bestaande koopwoningen bedraagt ruim 50 miljard alsmede 10 miljard aan de eerder genoemde vervolginvesteringen.

Huizenprijs met 4,8% omhoog
In de eerste 8 maanden van 2007 is volgende Woningmarktcijfers.nl de gemiddelde verkoopprijs van alle verkochte woningen gestegen tot € 247.100. Dit is 4,8% meer dan de gemiddelde prijs over 2006. In vergelijking met de eerste 8 maanden van 2006 stegen de prijzen zelfs met 5,4%. Deze prijsstijging zorgt voor extra inkomsten aan overdrachtsbelasting maar ook voor meer hypotheekrenteaftrek. 5% prijsstijging levert bij 210.000 transacties ruim 120 miljoen aan extra overdrachtsbelasting op.

Bijlage 1: gemiddelde koopsom per provincie augustus 2007
Bijlage 2: transacties per maand Nederland

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron;www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.