Gezonde woningmarkt

De toestand van de huizenmarkt krijgt behoorlijk wat aandacht in de media. Ook op werk en feestjes zorgen stijgende huizenprijzen en het grote woningaanbod voor voldoende gesprekstof. Vraagt u zich wel eens af hoe de huizenmarkt er momenteel voorstaat? Een gezonde woningmarkt is een woningmarkt die in evenwicht is wat vraag en aanbod betreft. Met verkooptijden van 2 tot 4 maanden en een prijsontwikkeling die meegaat met de inflatie, gemiddeld genomen 3 tot 4% stijging per jaar. Als je dit gegeven als uitgangspunt neemt, is de woningmarkt zelden gezond, het is of hollen of stilstaan. Eind jaren negentig was er duidelijk sprake van een verkopersmarkt. Verkopers dicteerden de prijzen, kopers hadden weinig te kiezen, dienden snel te beslissen en zelfs vaak boven de vraagprijs te bieden. In 2000 stegen de prijzen landelijk met maar liefst 18%. Dat lijkt leuk voor verkopers, maar bij een nieuwe aankoop krijgen ook deze een veel hogere prijs voor de kiezen. Na 2001 stijgen de prijzen veel minder hard (2 a 3% per jaar), het woningaanbod neemt toe en langzamerhand krijgen kopers het voor het zeggen. Er kan weer onderhandeld worden over de prijs en je ziet de verkooptijd oplopen. Uiteraard zijn er verschillen per provincie en regio en zelfs binnen een regio kunnen de verhoudingen per prijsklasse of woningtype verschillen.
 
Cijfers en voorspellingen in overvloed. Landelijk lijkt de prijsstijging in 2007 overeen te komen met die van vorig jaar (ca. 5,5%), maar Limburg raakt met ca. 3% verder achterop. Zowel landelijk als in Limburg zullen 2 tot 3% minder woningen worden verkocht dan in het topjaar 2006. Voor een uitvoerige analyse is specifieke kennis vereist. Er is meer dan een gemiddelde prijs en het aantal transacties. In Nederland bestaan verschillende organisaties die cijfers publiceren. Allereerst is er het Kadaster waar elke notariële akte wordt geregistreerd. De cijfers zijn volledig, maar de gepubliceerde maandcijfers laten veelvuldig schommelingen zien, zowel omhoog als omlaag. Opnieuw voer voor journalisten. De publicaties van Woningmarktcijfers.nl zijn eveneens gebaseerd op gegevens van het Kadaster, maar geven op kwartaalbasis een rustiger beeld.

Verder zien we de NVM publicaties over woningen die door de NVM makelaars worden verkocht. Het voordeel van deze cijfers is dat de NVM registreert op het moment dat bij de makelaar het koopcontract wordt ondertekend. De notariële akte bij de notaris volgt gemiddeld genomen een kwartaal later. Hier heeft de NVM dus een voorsprong. Wat de prijsontwikkeling betreft, wijken NVM en Kadaster nauwelijks af, echter zodra het om het aantal transacties gaat, zijn de NVM aantallen voor Limburg niet compleet vanwege een  marktaandeel van 40%. Tot slot verschijnen banken regelmatig met berichten. Zo was vorige week te lezen dat de Rabobank voor 2007 een prijsstijging voorspelt van 4,25%. Een opmerkelijke bericht daar algemeen bekend is dat de prijzen tot nu toe al met 5,2% zijn gestegen. Voor 2008 mikken de meeste voorspellers op een stijging van 4%. Achteraf analyseren is nog te doen, maar vooruitkijken blijft, gezien de vele onzekere factoren die op de woningmarkt een rol spelen, een hachelijke onderneming.