Pieken en dalen in de woningmarkt

Nog enkele weken en dan zullen we precies weten hoe de woningmarkt in 2007 gepresteerd heeft. De transacties van december zullen eind januari door het Kadaster zijn verwerkt. December is van oudsher de topmaand wat het aantal koopmutaties betreft.  De kersverse huiseigenaren hebben hun woning veelal drie, vier maanden eerder bij de makelaar gekocht. Om diverse redenen wil men de zaken nog in het oude jaar afronden. Notarissen draaien dan ook overuren en passeren ongeveer 1500 koopaktes in Limburg, het dubbele aantal van januari. De makelaars beleven hun drukte dus een maand of drie eerder. Zowel het voorjaar als de  periode direct na de zomervakanties zijn voor hen de maanden dat het beleg op de boterham verdient moet worden. Praktisch gezien is dit ook wel logisch. De wintertijd is voor zoekers een ideale periode om plannen te maken om vervolgens in het voorjaar tot actie over te gaan en droomwensen in te vullen. En met schoolgaande kinderen is er toch niets idealer dan verhuizen in de zomer- of  in de wintervakantie!

Toch kan  na elf maanden al wel een aardige balans worden opgemaakt. Het aantal woningverkopen zal een paar procent lager zijn dan in het topjaar 2006. De gemiddelde koopsom die kopers in Limburg moeten betalen zal rond € 207.000 uitkomen, ca. 3% hoger dan 2006.  In Midden- en Noord Limburg stijgen de prijzen wat meer dan in Zuid Limburg, terwijl prijsverschillen per regio onverminderd groot blijven. Een ander opvallend gegeven is dat Limburgers het minst verhuisgrage volkje van Nederland is. Landelijk wisselt 5,5% van alle koopwoningen van eigenaar, in Limburg is dat maar 4,3%. Of zijn we met zijn allen meer tevreden?  Makelaars zullen niet allemaal even tevreden kunnen zijn over de bedrijfsresultaten. Door extra concurrentie en gestegen kosten zullen opnieuw meer kantoren in de rode cijfers belanden zo is algemeen de verwachting. Voor al deze ontwikkelingen zijn een groot aantal factoren verantwoordelijk, factoren  die uiteindelijk de vraag- en aanbodverhoudingen bepalen. Dat is zo in 2007 en dit zal ook in 2008 het geval zijn. Ik noem enkele belangrijke zaken.

Economie en werkgelegenheid scoren positief in 2007. Meer mensen met een baan en een grotere kans op een betere woning. De situatie voor starters is enerzijds verbeterd door de verruimde koopsubsidieregeling en de starterslening. Anderzijds holt de betaalbaarheid achteruit door stijgende huizenprijzen, een hypotheekrente die 1% hoger is dan een jaar geleden en alsmaar stijgende lasten aan gemeente en energiebedrijven. Een procent meer rente betekent bijvoorbeeld dat er € 20.000 minder kan worden geleend. Ondanks de stijging is de rente historisch gezien nog steeds laag. Bovendien blijft de maximale lening met Nationale Hypotheekgarantie in 2008 ongewijzigd gehandhaafd op € 265.000.  De meeste economen zijn voor 2008 optimistisch gestemd. Toch zullen de netto inkomens van veel mensen volgend jaar minder hard stijgen dan verwacht. Onzekerheid bestaat ook over de hypotheekcrisis in Amerika. Laten we eerlijk zijn, wie is nu in staat de precieze gevolgen hiervan voor onze economie in te schatten?

Bevolkingsontwikkeling zorgt voor ontspanning op de woningmarkt in Limburg . De extra druk op de woningmarkt vanwege woningtekorten zoals in de Randstad, speelt in Limburg nauwelijks meer.  De Limburgse bevolking daalt in aantal, vergrijst en bewoont met minder personen een woning.  Provincie en gemeenten spelen inmiddels goed in op deze demografische ontwikkelingen. Vooral in Zuid Limburg gaat het niet meer om extra aantallen maar veel meer om de kwaliteit die de consument nu en in de toekomst vraagt. Er kan dus zeker nog gebouwd en gerenoveerd worden, maar dan vooral in combinatie met sloop. Met dit fenomeen loopt de regio jaren voor op de rest van Nederland.

2007 was ook het jaar van de juridische machtsstrijd tussen diverse landelijke woonsites zoals Funda en Jaap, een strijd die ook in 2008 zal voortduren. Van Makelaarsland en andere doe-het-zelf-sites, nog nieuwsbepalend in 2006, werd in 2007 nauwelijks nog iets vernomen. De overheid zat eveneens niet stil in. De hypotheekadviseur werd met extra eisen aan de ketting gelegd.  Vanaf 1 januari 2008 doet het energielabel zijn intrede en is op de valreep het fiscaal vriendelijke banksparen ingevoerd.  Sparen bij de bank in plaats van een spaar- of beleggingspolis om uiteindelijk de hypotheek af te lossen. Beide nieuwe regels zullen de woningmarkt niet onberoerd laten, maar precieze effecten zijn nog moeilijk in te schatten.  De wet is er wel maar banken zijn nu koortsachtig aan de slag met de ontwikkeling van het nieuwe product. De discussie over aanpassing van de hypotheekrenteaftrek zal ook na 2007 nog worden gevoerd. Voldoende aanleiding dus om u ook in het nieuwe jaar op de hoogte te houden. Een fijne jaarwisseling!