WOZ-aanslag in aantocht

De komende weken en maanden valt bij huiseigenaren weer de aanslag voor de onroerende zaak belasting in de bus. De aanslag is een uitvloeisel van de WOZ wet. Sinds 1 januari 2006 wordt de aanslag uitsluitend nog aan eigenaren van woningen opgelegd en niet meer aan gebruikers. Huurders van woningen hoeven de aanslagen dus niet meer te vrezen. De vastgestelde woningwaarde dient tevens als uitgangspunt voor de heffing van het waterschap en de berekening van het eigenwoningforfait. Over dat eigenwoningforfait (0,55% van de woningwaarde) dient inkomstenbelasting te worden betaald, tenminste als u nog een hypotheek op uw woning heeft. Voldoende reden dus om de waarde ontwikkeling, zoals de gemeente die opgeeft, te controleren en zonodig bezwaar te maken.

De woningwaarde werd in het verleden telkens voor een periode van vier jaar vastgesteld. De laatste periode duurde slechts twee jaar en vanaf volgend jaar wordt de woningwaarde zelfs jaarlijks geïndexeerd. Voor 2006 en 2007 gold 1-1-2005 als peildatum. Voor 2008 geldt de economische waarde op de peildatum 1-1-2007. Volgens de waarderingskamer (een overheidsorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de wet) zijn de waardes in Nederland in twee jaar tijd gemiddeld met 7,3% gestegen. Tussen de gemeenten zijn er grote verschillen, ook in Limburg. Zo stijgt in Venlo de waarde maar liefst met bijna 11%, terwijl in diverse andere gemeenten de waarde onveranderd is gebleven. In individuele gevallen kunnen de stijgingen nog groter zijn en oplopen tot boven de 20%.

De woningwaarde is dus één aspect, het tarief dat gemeenten berekenen het andere.
De meeste Limburgse gemeenten hebben hun tarieven voor 2008 al vastgesteld, andere zijn daar nog mee bezig of hebben deze nog niet gepubliceerd. Zelfs bij licht dalende tarieven zal de belastingopbrengst in de meeste gemeenten stijgen, ook al gaat het slechts om enkele tientjes per eigenaar per jaar. Vele tientjes maken uiteindelijk miljoenen, niet alleen bij de
onroerende zaak belasting, maar ook nog eens bij het eigenwoningforfait. Als de gemiddelde woningwaarde met € 15.000 stijgt, gaat  het belastbaar inkomen met € 82,50 omhoog. Bij een belastingtarief van 40% is dat € 33,- per jaar extra te betalen. Meer dan 125 miljoen voor alle huiseigenaren tezamen. Deze miljoenen zijn dan niet voor de gemeenten, maar voor minister Bos. 
 
Op verschillende websites is informatie over WOZ aspecten te vinden. Kijk bijvoorbeeld op www.waarderingskamer.nlwww.veh.nl en www.woningmarktcijfers.nl