Woningmarkt krijgt opnieuw klappen in mei

Na de goede maand april is het aantal woningtransacties in mei opnieuw fors gedaald. In mei werden 13.871 woningen verkocht, tegenover 17.419 in mei 2007. In de eerste 5 maanden van 2008 zijn 73.300 woningtransacties geweest, 6,4% minder dan in dezelfde periode van 2007.

In Groningen zijn zelfs bijna 11% minder woningen verkocht. De provincie Drenthe is de enige provincie waar het aantal transacties op peil bleef. Op basis van deze cijfers is het volgens Leo van de Pas, directeur van Woningmarktcijfers.nl, de vraag of we dit jaar wel de 200.000 transacties halen. Al te voorbarige conclusies wil hij echter niet trekken, omdat het transactieverloop op maandbasis een zeer grillig karakter vertoont. Ook medio 2007 was sprake van een forse achterstand. De laatste maanden van 2007 zorgden er echter voor dat het verlies beperkt bleef.

Koopprijs naar € 253.600
Het bedrag dat in de eerste vijf maanden van 2008 gemiddeld voor een koopwoning moest worden neergeteld, bedraagt € 253.600. Dit is 4,1% meer dan over dezelfde periode van 2007. Ten opzichte van het gehele jaar 2007 bedraagt de stijging inmiddels 2,1%. De stijging is het grootst in de provincie Noord Holland en het minst in de provincie Overijssel.

Bijlage 1: Overzicht prijsontwikkeling 1ste 5 maanden 2008 per provincie

Toelichting cijfers:
Woningmartkcijfers.nl baseert haar analyses op basis van absolute cijfers van het Kadaster. Vanwege de sterke maandfluctuaties worden de maandberichten van Woningmarktcijfers.nl gedurende het jaar voortschrijdend opgebouwd. De prijsstijging wordt enerzijds vergeleken met dezelfde maanden van het voorgaande jaar en daarnaast met het gehele voorgaande jaar. Hierdoor ontstaat een evenwichtig beeld over de ontwikkelingen op langere termijn. Het Kadaster publiceert enerzijds gegevens op basis van absolute cijfers en anderzijds samen met het CBS op basis van het nieuwe Prijsindexcijfer van Bestaande Koopwoningen (PBK).

Bronvermelding: Publicatie van deze gegevens is toegestaan uitsluitend met duidelijke en correcte vermelding van de bron: www.woningmarktcijfers.nl