Woningprijs juli naar € 258.200

In de maand juli is in Nederland gemiddeld € 258.200 voor een bestaande koopwoning betaald. Dat is € 8.300 (ofwel 3,3%) meer dan in juli 2007. De gemiddelde koopprijs over de eerste 7 maanden van 2008 bedraagt € 254.200 en dat is 3,7% meer dan over dezelfde periode van 2007. Op provinciaal niveau varieert deze stijging van 6,6% in Noord Holland tot 0,9% in Groningen.

De stijging ten opzichte van het jaargemiddelde van 2007 (€ 248.300) bedraagt na 7 maanden 2,4%. Ook bij deze stijging is Noord Holland koploper met 4% en sluit Groningen met 0,1% de rij. Dit blijkt uit onderzoek van de website Woningmarktcijfers.nl nadat de Kadastercijfers van juli zijn verwerkt. Wat de prijsontwikkeling betreft zit volgens directeur Leo van de Pas nog geen enkele provincie in de min.
7.300 minder woningtransacties.

In de eerste 7 maanden van 2008 zijn bijna 106.600 woningen verkocht, 7.300 (ofwel 6,4%) minder dan in dezelfde periode van 2007. In Drenthe bleef het aantal transacties op peil. De overige provincies maakten allemaal een daling mee variërend van -1,2% in Utrecht tot -10,7% in Groningen. Op basis van deze cijfers verwacht Woningmarktcijfers.nl niet dat de 200.000 transacties dit jaar worden gehaald. In 2006 werden bijna 210.000 woningen verkocht en in 2007 nog 202.400.

Oplopende verkooptijden
Volgens diverse websites staan momenteel in Nederland ongeveer 150.000 woningen te koop. Wanneer dit aantal wordt afgezet tegen de prognose van het aantal transacties in 2008 duurt het  theoretisch gemiddeld 9 maanden om een woning te verkopen. In 2006 was deze periode nog een maand korter. De verkooptijd is sterk afhankelijk van het prijssegment. In de prijsklasse tot € 200.000 (marktaandeel ca. 44%) bedraagt de theoretische verkooptijd 6 maanden. In de prijsklasse van € 200.000 tot € 400.000 (marktaandeel ca. 45%) bedraagt deze termijn 9 maanden. De verkoop van woningen tussen € 400.000 en een € 1.000.000 (marktaandeel 10%) kost 16 maanden en voor woningen boven een miljoen (minder dan 1%) mag gemiddeld op meer dan twee jaar worden gerekend.

Conclusie
Op basis van bovenstaande feiten mag volgens Leo van de Pas terecht geconcludeerd worden dat de Nederlandse woningmarkt goed overeind blijft, dit ondanks de vele minder goede economische berichten, het matige consumentenvertrouwen en een hypotheekrente die ruim 1% hoger ligt dan in dezelfde periode van 2007.