Verkooptijd koopwoning 9 maanden

De vraag hoe lang een woning te koop staat, is interessante informatie voor een aspirant koper. Het zegt iets over de courantheid en of een vraagprijs bijvoorbeeld niet te hoog is. Voor de verkoper en de makelaar is een korte verkoopperiode een positief verkoopargument, dat verwatert naarmate de tijd vordert. Het is dan ook niet vreemd dat er gestoeid wordt met het aantal dagen dat een woning te koop staat. Soms kiest een verkoper voor een andere makelaar, waardoor de verkoopperiode als het ware weer opnieuw begint, maar vaak melden makelaars een woning even af om deze vervolgens weer opnieuw aan te melden. De verschillende Nederlandse websites geven deze lichte vorm van fraude dan ook toe. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bedraagt de gemiddelde verkooptijd van woningen in Nederland momenteel minder dan drie maanden.

Theoretische verkooptijd biedt meer transparantie
Naast de hiervoor genoemde "zogenaamde werkelijke" verkooptijden is er een ander instrument dat, zeker op macro niveau, meer transparante informatie geeft, namelijk de theoretische verkooptijd (TVT). Bij de theoretische verkooptijd wordt het aantal te koop staande woningen afgezet tegen het (vermoedelijke) aantal transacties. Op deze manier kan de TVT per woningtype, per prijssegment en per gemeente, regio of provincie gemakkelijk worden bepaald. In Nederland staan momenteel ongeveer 150.000 woningen te koop. Wanneer dit aantal wordt afgezet tegen de prognose van het aantal transacties in 2008 (195.000), duurt het theoretisch gemiddeld 9 maanden om een woning te verkopen. In 2006 was deze periode nog een maand korter.

De theoretische verkooptijd (TVT) wordt sinds 2006 door de website Woningmarktcijfers.nl gebruikt om ontwikkelingen in de woningmarkt te volgen. Uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl blijkt dat de TVT sterk verschilt per prijssegment. In de prijsklasse tot € 200.000 (marktaandeel ca. 44%) bedraagt de theoretische verkooptijd 6 maanden. In de prijsklasse van € 200.000 tot € 400.000 (marktaandeel ca. 45%) bedraagt deze termijn 9 maanden. De verkoop van woningen tussen € 400.000 en een € 1.000.000 (marktaandeel 10%) kost 16 maanden en voor woningen boven een miljoen (minder dan 1%) mag gemiddeld op meer dan twee jaar worden gerekend.

Op provinciaal niveau zien we dat de Utrecht niet alleen de duurste provincie is (gemiddelde koopsom bijna € 300.000), maar ook de kortste TVT kent, namelijk 6 maanden. Daarna volgen Noord Holland (gemiddeld € 297.000) met 7 maanden, Noord Brabant met 8 maanden, Zuid Holland en Overijssel met 9 maanden. In de goedkoopste provincies (Drenthe, Limburg, Friesland en Groningen) bedraagt de TVT 11 maanden. Er is dus een duidelijke relatie te zien tussen de hoogte van de gemiddelde koopsom en de theoretische verkooptijd.

Voor consument en marktsector
De theoretische verkooptijd kan dus een handig instrument zijn, zowel voor de woonconsument als voor de marktsector. De consument kan het lokale woningaanbod afzetten tegen het aantal woningtransacties, hetgeen de courantheid mede kan bepalen. Voor de makelaars is het onmisbare informatie bij taxaties en het voeren van aan- of verkoopgesprekken. Voor overheden en ontwikkelaars kan de TVT interessante informatie opleveren met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwbouwplannen ten aanzien van prijsniveau en woningtype. Het woningaanbod is op diverse woonsites te vinden. Informatie over het aantal transacties is te vinden op Woningmarktcijfers.nl

Bronvermelding: Publicatie van deze gegevens is toegestaan uitsluitend met duidelijke en correcte vermelding van de bron: www.woningmarktcijfers.nl