Tel je zekerheden

Twijfels en vragen over financiële zekerheden doen in deze periode de economie en  woningmarkt geen goed. Omdat mensen blijven trouwen of gaan samenwonen, uit elkaar  gaan, van baan veranderen en doodgaan, zal de woningmarkt blijven draaien, ook al kan dat tijdelijk op een lager pitje zijn. Gewoond moet er immers worden en doordat er in sommige delen van het land een woningtekort heerst, blijft de vraag naar extra woningen bestaan. Dat neemt niet weg dat mensen die niet persé hoeven te verhuizen op zo’n moment even de kat uit de boom kijken. Dat gegeven zorgt ervoor dat er tot en met augustus bijna 10% minder huizen zijn verkocht dan in dezelfde periode van 2007.  
 
Toch is de aankoop van een huis met veel minder onzekerheden omgeven dan de meeste mensen denken. We kennen in Nederland de Nationale Hypotheekgarantie die jegens banken garant staat voor de verplichtingen van de geldnemer. Als er iets mis gaat, wordt de restant schuld kwijtgescholden en blijft de koper niet met een schuld achter. Drie van de vier huizenkopers in Limburg komen vanwege het lage prijsniveau in aanmerking voor NHG. Het risico van baanverlies, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding kan middels een zogenaamde woonlastenverzekering eenvoudig worden afgedekt. We kunnen de hypotheekrente voor een lange termijn vastzetten, zelfs 30 jaar, en dat kost momenteel nauwelijks meer. We kunnen kiezen voor een spaarhypotheek, die er voor zorgt dat de hypotheekschuld na 30 jaar gegarandeerd is afgelost. Kopers met een te laag inkomen worden gesteund via een koopsubsidieregeling of een starterslening, kortom zekerheden te over zou je zeggen.

De financiële injecties en garanties van overheden kunnen spoedig zorgen voor herstel van het vertrouwen in de financiële wereld. De crisis heeft de afgelopen weken één ding duidelijk gemaakt. Naast zekerheden over spaargeld, pensioenen, aftrek van hypotheekrente en dergelijke, wil de consument graag een realistisch beeld over toekomstige ontwikkelingen. Het wekken van té rooskleurige verwachtingen van planbureaus of overheid over economie en inkomensontwikkeling hoort daar zeker niet bij.