Woningmarkt in de media

De huizenmarkt mag zich verheugen in een permanente belangstelling. Het is voor menig burger een geliefd onderwerp voor discussie op feestjes en tijdens het werk bij de koffieautomaat. Iedereen moet tenslotte wonen en een kleine tien procent van alle huishoudens is wel met verhuisplannen bezig. En dan de aandacht in de media. Journalisten en opiniepeilers ventileren hun mening over de instortende woningmarkt, de problemen van de starter, het steeds groter wordende aanbod en oplopende verkooptijden. Sommigen vergelijken de prijsontwikkeling van woningen met de AEX index en zien duidelijk een luchtbel in de prijzen, die net als die AEX elk moment uiteen zal spatten. 

De woningmarkt achteraf analyseren is al een lastige, laat staan een juiste voorspelling doen voor de toekomst. Gelukkig worden alle woningtransacties door het Kadaster geregistreerd en leveren diverse bedrijven heldere analyses op   maand-, kwartaal- en jaarbasis.  Bepaalde patronen keren met regelmaat terug en kunnen iets zeggen over de toekomst. Toch laat een woningmarktstatistiek zich niet vergelijken met een AEX index, welke uit hetzelfde mandje aandelen bestaat. Er worden immers telkens andere woningen verkocht. Soms worden er meer (goedkopere) appartementen verkocht, in een andere periode juist meer (duurdere) vrijstaande woningen. De regionale verschillen zijn fors, evenals de verschillen per periode. Januari is bijvoorbeeld traditioneel de maand met de minste woningtransacties (gemiddeld 13.000) en december is de maand met het hoogst aantal notariële transacties (gemiddeld 21.000). Januari is dus per definitie een dipmaand, waarna de aantallen geleidelijk omhoog krabbelen. Afhankelijk van de gekozen periode kan een vrolijk of een dramatisch verhaal worden gemaakt. Dit geldt ook voor de prijsontwikkeling. De lange termijn trend is natuurlijk stijgend, maar op maandbasis vallen er regelmatig prijsdalingen te noteren. De gekozen periodes zijn wederom bepalend voor de vaak  wisselende resultaten. Diverse bronnen hebben een verschillend tijdspad, hetgeen de duidelijkheid eveneens niet ten goede komt.  De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) registreert bijvoorbeeld op het moment dat de koopovereenkomst bij de makelaar wordt getekend, veelal drie tot vier maanden voordat de notariële afwikkeling en kadastrale registratie  plaatsvindt.     

Iemand die de ontwikkelingen van de woningmarkt wil voorspellen, zal alle factoren die voor de woningmarkt een rol spelen moeten kunnen voorspellen. Denk hierbij aan de economische ontwikkelingen, het verloop van de hypotheekrente, de inkomensontwikkeling en het consumentenvertrouwen. En niet in de laatste plaats  politieke beslissingen, die de inhoud van het besteedbare huishoudpotje bepalen. Al met al een hachelijke onderneming. Toch doet menig opiniepeiler of onderzoeker dit, vaak zonder schroom of enig voorbehoud.  Economen van de ABN AMRO bank voorspelden voor 2006 en 2007 telkens een prijsdaling van 2 tot 4%,  zij waren niet de enigen. We hebben gezien wat er van deze voorspelling terecht kwam. Het is een vaststaand feit dat sinds 2007 zowel het woningaanbod als de verkooptijden oplopen. Ondanks dit gegeven is de prijsstijging gewoon doorgegaan, voor 2008 wordt voor Nederland nog altijd een stijging van 2,5% verwacht. Echter, stijgingen uit het verleden, geven geen garantie voor de toekomst. Dat hebben de AEX en de woningmarkt in elk geval wel gemeen.