Gemengde gevoelens

De woningmarkt laat over 2008 wisselende resultaten zien. Enerzijds bleef de woningprijs fier overeind en kon landelijk een prijsstijging van 2,7% worden genoteerd. Ook in Limburg ging de woningprijs met 1% omhoog. Van een instortende woningmarkt was geen sprake, het mediabeeld van de afgelopen maanden werd gelukkig niet bewaarheid. De prijsstijging werd gerealiseerd, ondanks het feit dat kopers in 2008 gemiddeld 1% meer hypotheekrente moesten betalen. Aan de omzetkant leverde de woningmarkt wel fors in. Landelijk werd 10% minder verkocht, terwijl Limburg een daling meemaakte van ruim 13%. Sinds het topjaar 2006 valt een langzame terugloop van het aantal transacties waar te nemen. Ook hier speelt de hogere hypotheekrente een rol, maar daarnaast uiteraard ook het vertrouwen dat consumenten hebben in de economische situatie en de persoonlijke financiële ontwikkeling. Mensen die naar een andere woning willen doorstromen wachten te vaak op de verkoop van de eigen woning en dat maakt de woningmarkt stroperig. Anderen geven nu misschien de voorkeur aan een verbouwing in plaats van een verhuizing.

Wat er ook gebeurt, mensen moeten wonen en zullen blijven verhuizen. Jaarlijks is 5% van de huishoudens onderweg naar een nieuwe woonplek. In onzekere tijden is het echter niet vreemd dat de belangstelling voor een koopwoning tijdelijk afneemt en de vraag naar huurwoningen daardoor toeneemt. Een huurwoning is in aanvang veelal goedkoper en biedt meer flexibiliteit met verhuizen. Als de economie aantrekt kan de stemming snel veranderen en de vraag naar koopwoningen weer aanzwellen. Het lastige aan de woningmarkt is dat beide segmenten weinig flexibel zijn en niet adequaat kunnen inspelen op een snel veranderende vraag.

De uitwerking van de economische crisis zal dit voorjaar pas echt goed meetbaar zijn. Minder transacties betekent ook dat de overheid minder overdrachtsbelasting ontvangt en dat makelaars, notarissen, banken, verhuisbedrijven en woninginrichters moeilijke tijden doormaken. Hoe de woningmarkt in 2009 zal presteren is verre van duidelijk. Meer dan ooit lopen de voorspellingen van economen en organisaties uiteen. Naast sombere geluiden valt er gelukkig ook iets positiefs te melden, namelijk dat de hypotheekrente met hele kleine stapjes naar beneden gaat. Een voorbode van een eerste zwaluw? 

Stress voor huizenkopers

Je zou denken dat de koop van een huis en het verbouwen en inrichten daarvan een leuke en spannende aangelegenheid is. Zeker in deze tijd, die wordt gekenmerkt als een kopersmarkt, behoort stress op het bordje van de verkoper te liggen en zeker niet bij de koper. Uit onderzoek blijkt dat toch anders te liggen. Het is logisch dat huizen die langer te koop staan dan gewenst verkopers slapeloze nachten kunnen opleveren, maar uit onderzoek blijkt dat ook de aankoop van een huis bij meer dan de helft van de kopers stress oplevert en met name bij paren in de stress-top-drie staat. Ben je zowel koper als verkoper, dan kun je je lol al helemaal op.

Goed wonen behoort tot de basisbehoeften. Veranderingen op dit punt zullen, afhankelijk van de reden van verhuizing en het feit of er kinderen in het spel zijn, een behoorlijke impact hebben op ons dagelijkse doen en laten. In korte tijd moeten veel keuzes worden overwogen en beslissingen worden genomen. Waar willen we wonen, wat kunnen we betalen en waar moeten we allemaal rekening mee houden? We krijgen in korte tijd met veel mensen en organisaties te maken, ja hele checklists moeten worden afgewerkt. Bedrijven die goed werk leveren, maar ook instanties die door nalatigheid de boel behoorlijk kunnen verzieken, geen wonder dus dat relaties flink op de proef worden gesteld. Goede informatie vooraf en een realistische planning kunnen het leed verzachten. Hoewel het gehele proces maar zelden  vlekkeloos verloopt, ervaren een heleboel kopers deze periode gelukkig ook als positief.

2008 was het jaar van de kredietcrisis. De woningprijzen in Nederland stegen nog wel met een paar procent, maar er werden minder huizen verkocht. Het is nog verre van duidelijk wat 2009 zal brengen. De economische situatie en de ontwikkeling van de hypotheekrente zullen doorslaggevend zijn. Veel woningzoekenden twijfelen en een andere groep kan pas toeslaan op het moment dat de eigen woning verkocht is. Voor sommigen lijkt de huurmarkt een veiliger haven. Toch zal menigeen die het kostenplaatje vergelijkt van een leven lang huren ofwel 50 jaar wonen in een eigen woning tot de conclusie komen dat kopen in meerdere opzichten het aantrekkelijkst is. Een beetje extra stress gedurende een korte periode is dan wel voor lief te nemen.