Stress voor huizenkopers

Je zou denken dat de koop van een huis en het verbouwen en inrichten daarvan een leuke en spannende aangelegenheid is. Zeker in deze tijd, die wordt gekenmerkt als een kopersmarkt, behoort stress op het bordje van de verkoper te liggen en zeker niet bij de koper. Uit onderzoek blijkt dat toch anders te liggen. Het is logisch dat huizen die langer te koop staan dan gewenst verkopers slapeloze nachten kunnen opleveren, maar uit onderzoek blijkt dat ook de aankoop van een huis bij meer dan de helft van de kopers stress oplevert en met name bij paren in de stress-top-drie staat. Ben je zowel koper als verkoper, dan kun je je lol al helemaal op.

Goed wonen behoort tot de basisbehoeften. Veranderingen op dit punt zullen, afhankelijk van de reden van verhuizing en het feit of er kinderen in het spel zijn, een behoorlijke impact hebben op ons dagelijkse doen en laten. In korte tijd moeten veel keuzes worden overwogen en beslissingen worden genomen. Waar willen we wonen, wat kunnen we betalen en waar moeten we allemaal rekening mee houden? We krijgen in korte tijd met veel mensen en organisaties te maken, ja hele checklists moeten worden afgewerkt. Bedrijven die goed werk leveren, maar ook instanties die door nalatigheid de boel behoorlijk kunnen verzieken, geen wonder dus dat relaties flink op de proef worden gesteld. Goede informatie vooraf en een realistische planning kunnen het leed verzachten. Hoewel het gehele proces maar zelden  vlekkeloos verloopt, ervaren een heleboel kopers deze periode gelukkig ook als positief.

2008 was het jaar van de kredietcrisis. De woningprijzen in Nederland stegen nog wel met een paar procent, maar er werden minder huizen verkocht. Het is nog verre van duidelijk wat 2009 zal brengen. De economische situatie en de ontwikkeling van de hypotheekrente zullen doorslaggevend zijn. Veel woningzoekenden twijfelen en een andere groep kan pas toeslaan op het moment dat de eigen woning verkocht is. Voor sommigen lijkt de huurmarkt een veiliger haven. Toch zal menigeen die het kostenplaatje vergelijkt van een leven lang huren ofwel 50 jaar wonen in een eigen woning tot de conclusie komen dat kopen in meerdere opzichten het aantrekkelijkst is. Een beetje extra stress gedurende een korte periode is dan wel voor lief te nemen.