Economie en woningmarkt

Woningmarkt en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder gezonde economie geen gezonde woningmarkt. De woningmarkt levert met alle bouwactiviteiten en verhuisbewegingen een belangrijke economische bijdrage. Tegelijkertijd vormen economische ontwikkelingen samen met demografische ontwikkelingen en politieke besluiten de peilers voor het functioneren van de woningmarkt. De resultaten hiervan vertalen zich in het consumentengedrag dat weer bepalend is voor de vraag- en aanbod verhouding.
Nu de economische crisis heeft toegeslagen, is het gemakkelijk deze van alle misère de schuld te geven, maar ook los van deze tijdelijke recessie hebben de Limburgse economie en woningmarkt het moeilijk. Prijsontwikkelingen en transacties blijven achter bij de landelijke ontwikkelingen. De afname van bevolking en huishoudens, met name in Zuid Limburg, wordt vijf jaar na dato dan wel erkend, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Zonder een actief migratiebeleid zullen woningen, scholen, winkels en bedrijfsterreinen over pakweg 25 jaar leeg komen te staan. Gewoon omdat er te weinig mensen zijn, niet alleen om te wonen, maar vooral ook om te werken. Bedrijven zullen steeds meer moeite krijgen met het vinden van geschikt personeel en hun werkterrein verplaatsen naar elders. Door de dalende belastinginkomsten zullen gemeenten dan nauwelijks nog in staat zijn investeringen te doen. 
In schril contrast met Limburg staat de Randstad, waar de groei van bevolking en economische activiteiten niet te stuiten is. Zozeer zelfs dat het gebied wat mobiliteit en gebruik van de bodem betreft, volledig verstrikt raakt. De groei van het aantal inwoners in bijvoorbeeld Flevoland komt overeen met de omvang van de bevolkingsdaling in Limburg. Ook al zijn de vooruitzichten niet al te best, dit betekent niet dat er geen omwenteling mogelijk is. Politiek en maatschappelijke partijen kunnen samen een duidelijke visie ontwikkelen en deze met kracht uitvoeren, waarbij hulp en geld van de landelijke overheid onontbeerlijk is. Geen geld om woningen te slopen, maar geld om de economische activiteiten te stimuleren en bedrijven naar Limburg te halen. Dit moet een geweldige uitdaging zijn voor de nieuwbakken gedeputeerde Jos Hessels, die vanwege zijn Haagse netwerk een sleutelrol kan vervullen om werk en economie naar Limburg te halen. Zonder een gezonde economie kan er nog wel wat aan de woningmarkt gesleuteld worden, maar op langere termijn gezond houden is dan een utopie.