Opstekers voor de woningmarkt.

Het kabinet maakte maandenlang weinig aanstalten om de woningmarkt te hulp te schieten. Ja, er zijn miljoenen beschikbaar gekomen voor corporaties en ontwikkelaars om projecten vlot te trekken, maar de particuliere consument beleefde daar nog weinig plezier aan. Voor deze groep restte slechts wat subsidie om investeringen in isolatievoorzieningen te doen, op zich nuttig, maar niet direct effectief om de woningmarkt op korte termijn vooruit te helpen. Als we het over de woningmarkt hebben, is het noodzakelijk een splitsing aan te brengen tussen de koop- en huursector. Gaat het goed in de koopsector, dan ontstaat er ontspanning in de huursector. Nu de koopsector in moeilijk vaarwater zit, neemt de vraag naar huurwoningen juist toe. Koop- en huursector werken zo te zien als communicerende vaten. Hoewel dit flexibiliteit doet vermoeden, is hiervan in de praktijk weinig te merken. Huurwoningen verkopen lukt nog wel, maar beleggers en corporaties in de huidige tijd koopwoningen laten opkopen voor de verhuur, lijkt een lastig proces. Een goed rendement staat immers voorop.

Wanneer het niet lukt om de eigen woning te verkopen, moet de eigenaar zijn toevlucht zoeken tot andere, minder aantrekkelijke alternatieven, zoals de (tijdelijke) verhuur van de woning. De dubbele lasten zullen immers niet langdurig kunnen worden opgebracht. Aan verhuur kleven uiteraard de nodige risico’s. Wordt de huur netjes op tijd betaald, wordt de woning normaal bewoond, komt de woning na afloop van de termijn daadwerkelijk leeg en wat zijn de fiscale gevolgen? Officieel moet aan de bank toestemming worden gevraagd voor de verhuur, maar die vraag wordt meestal niet positief beantwoord. Veel eigenaren kiezen daarom voor een verhuur zonder toestemming. Zolang de hypotheeklasten keurig worden betaald, zal het met overlast van de bank wel meevallen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) wil nu de voorwaarden voor tijdelijke verhuur verruimen, maar ook dan zullen banken en soms ook gemeenten hieraan moeten meewerken.

Maar er gloort hoop aan de horizon. Afgelopen vrijdag kwam het verlossende woord van de ministerraad inzake de verhoging van de NHG grens tot € 350.000. Dit betekent dat een bestaande woning tot € 312.500 gekocht kan worden met NHG, in Limburg komt nu 88% van alle kopers theoretisch hiervoor in aanmerking. Bovendien kunnen huizenbezitters met een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) die financieel in de problemen komen doordat ze werkloos raken, vanaf 1 juli gelukkig gebruik maken van een nieuwe regeling, de woonlastenfaciliteit. Hierbij worden de hypotheeklasten tijdelijk aangepast aan het lagere inkomen en wordt het te weinig betaalde bij de schuld opgeteld. Met deze maatregelen wil het Waarborgfonds voorkomen dat huizenbezitters onder invloed van de kredietcrisis hun woning gedwongen moeten verkopen. Niet dat alle problemen hiermee kunnen worden opgelost, maar belangrijke opstekers voor de woningmarkt zijn het wel.