Verkooptijden

Woningaanbod groeit nog steeds
Het aantal bestaande woningen dat op dit moment te koop staat is sinds januari 2009 met 14% toegenomen tot ruim 183.000. In bijna alle provincies staan nu meer woningen te koop dan er op jaarbasis vermoedelijk zullen worden verkocht. De theoretische verkooptijd (TVT) is daardoor opgelopen tot 13,6 maanden. De provincie Utrecht (10,3 maanden) en Noord Holland (11,9) hebben de kortste verkooptijd. In deze provincies worden ook de hoogste verkoopprijzen gerealiseerd. In Friesland en Groningen wordt de hoogste TVT gemeten respectievelijk 17,7 en 16,3 maanden, deze behoren tot de goedkoopste provincies. Er is volgens Leo van de Pas, directeur van Woningmarktcijfers.nl, duidelijk een relatie tussen de hoogte van de gemiddelde koopsom en de theoretische verkooptijd. Uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl blijkt verder dat de TVT sterk verschilt per prijssegment. In de prijsklasse tot € 200.000 (marktaandeel ca. 45%) bedraagt de theoretische verkooptijd nu 8 maanden. In de prijsklasse van € 200.000 tot € 400.000 (marktaandeel ca. 45%) 12 maanden en de verkoop van woningen boven € 400.000 (marktaandeel 10%) vergt gemiddeld genomen meer dan 24 maanden. In 2006 stonden 135.000 huizen te koop en bedroeg te theoretische verkooptijd 8 maanden.

Theoretische verkooptijd biedt meer transparantie
Naast het aantal dagen dat de werkelijk verkochte woningen te koop hebben gestaan, biedt de theoretische verkooptijd (TVT) aanvullende transparantie op elk gewenst niveau. Bij de theoretische verkooptijd wordt het aantal te koop staande woningen afgezet tegen het aantal transacties van de afgelopen 12 maanden. Op deze manier kan de TVT per woningtype en prijssegment worden bepaald, zowel per gemeente als regio of provincie. In Nederland staan momenteel ruim 183.000 woningen te koop. Afgezet tegen de transacties (160.200), duurt het  theoretisch gemiddeld 13,6 maanden om een woning te verkopen. In de afgelopen maanden is de theoretische verkooptijd voortdurend toegenomen, enerzijds vanwege een stijging van het aantal te koop staande woningen, anderzijds vanwege een afname van het aantal woningtransacties. De theoretische verkooptijd (TVT) wordt sinds 2006 door de website Woningmarktcijfers.nl gebruikt om ontwikkelingen in de woningmarkt te volgen en vormt belangrijke informatie voor iedereen die op de woningmarkt actief is.