Optimaal woongenot

De kwaliteit van het woongenot zal door iedereen anders worden beleefd. Het is een ruim begrip, dat vanwege persoonlijke opvattingen, voor iedereen verschilt. De een zoekt rust, terwijl de ander juist de drukte opzoekt. Zelfs seizoenen kunnen medebeslissend zijn. In de voorbije weken maakt een huis met een zwembad bijvoorbeeld een grotere kans om verkocht te worden, terwijl in de wintermaanden een appartement in de stad beter aanvoelt. Bovenal is de locatie bepalend voor de kwaliteit van het woongenot. In de zomerperiode, wanneer er veelvuldig buiten wordt geleefd, zijn de omstandigheden in de directe omgeving extra merkbaar. Woon je buiten en vrij, dan geeft dat extra privacy en rust. In een drukkere, stadse woonomgeving komen rust en privacy vaker onder druk te staan en is er eerder sprake van een toenemende overlast. Respect voor elkaar en begrip over en weer zijn dan ver te zoeken, de tolerantiegrens ligt op een laag niveau. Overlast van buren of directe omgeving is niet voor niets een van de vaak gehoorde argumenten om te verhuizen.  

In de huidige tijd verkassen mensen sneller en vaker dan vroeger, gemiddeld genomen wel eens in de tien jaar. Het aantal motieven is legio, naast het eerder genoemde aspect spelen persoonlijke en financiële omstandigheden een grote rol. In de huidige woningmarkt is er, zeker in de koopsector, volop keuze. Meer dan ooit is de consument in staat die woning en woonomgeving te kiezen die het beste bij hem of haar past. Dat de locatie daarbij van groot belang is, wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Een design keuken of flitsende badkamer wint het nog wel eens, mijns inziens ten onrechte, van een minder fraai afgewerkte woning op een betere plek. In makelaarsjargon staat niet voor niets op plaats een tot en met drie van belangrijkste zoekcriteria: locatie, locatie en nog eens locatie.

Voordat het zoeken begint maken zoekers meestal een lijstje met belangrijke woonwensen. Dat de woonomgeving hierop een prominentere plaats dient te krijgen, moge duidelijk zijn. Daarbij moet niet alleen gelet worden op de huidige situatie, maar evenzeer op eventuele wijzigingen in de toekomst. Veranderingen in bestemmingsplannen in de buurt gooien maar al te vaak roet in het eten en kunnen alsnog een ernstige bedreiging vormen voor een blijvend optimaal woongenot.