Woningmarkt in Wognum

De collectieve hebzucht van ons volkje zorgde voor een snelle opmars van de DSB bank, de angst voor de ondergang. Binnen enkele decennia wist de bank van Dirk Scheringa massa’s  kredieten en leningen af te zetten. Daarbij lette de consument, vanwege onkunde of gebrek aan interesse, nauwelijks op de kwaliteit en de prijs van het product. Aan de andere kant bezorgden spaarders de bank het vermogen, nu vooral vanwege de extra hoge rentes die werden uitbetaald. Feiten die het beeld dat de kennis van de gemiddelde Nederlander over financiële producten niet al te hoog is, versterken. Een persoonlijke lening en een spaarrekening vallen dan nog onder de eenvoudige financiële producten. Bij hypotheken, zeker die met koopsompolissen, ligt dit al een stuk ingewikkelder. De oplossing kan enerzijds gevonden worden in het eenvoudiger c.q. transparanter maken van de producten, en anderzijds door meer kennis en bewustwording bij de consument. De economische impact van het debacle uit Wognum is nog niet exact te overzien, maar lijkt gigantisch.

Zelden zal een plaats zich binnen enkele weken zo nadrukkelijk op de Nederlandse kaart hebben gezet. Aangezien economische ontwikkelingen en woningmarkt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dient de vraag zich aan of en zo ja, welke consequenties dit heeft voor de  woningmarkt in Wognum en omgeving. In een relatief klein gebied worden honderden gezinnen getroffen door het verlies van een baan. De maatschappelijke en sociale gevolgen hiervan zullen onder meer afhankelijk zijn van het feit of deze werknemers in staat zijn snel een nieuwe baan te vinden in de regio. Als baanverliezen redelijk snel kunnen worden ingevuld, dan zullen de consequenties best meevallen. Wonen volgt werken. Wanneer mensen moeten verhuizen vanwege een nieuwe baan, of blijven en genoegen moeten nemen met een lager inkomen, dan liggen de kaarten geheel anders en zal er sprake zijn van extra spanning op de woningmarkt. Meer aanbod en een verminderende betaalbaarheid zullen de kans op  prijsdalingen fors vergroten. Andere sectoren, die direct of indirect met de woningmarkt te maken hebben, zullen eveneens met negatieve effecten worden geconfronteerd. Wognum zelf is een plaats met slechts 5.000 inwoners en 2.000 woningen. Vermoedelijk zal van een spreiding binnen een groter gebied sprake zijn, maar dan nog. Wordt de bank-ellende nog behoorlijk over Nederland verdeeld, Wognum en de plaatselijke woningmarkt zal de maatschappelijke klappen alléén moeten verwerken.