Verschil woningprijs duurste en goedkoopste regio € 200.000

De regio Gooi en Vechtstreek is evenals in 2008 de duurste woonregio van Nederland. In 2009 moest gemiddeld € 357.500 voor een woning worden betaald. Zuid Kennemerland en de Heuvelrug in Utrecht volgen op de tweede en derde plaats. De Regio Oost in Groningen is met € 157.500 de goedkoopste plek om te wonen, gevolgd door Pakstad Limburg (in 2008 de goedkoopste) en Zeeuws Vlaanderen. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste woonregio bedraagt € 200.000.

De grootste en kleinste dalers naar prijsniveau
De gemiddelde woningprijs in Nederland is gedaald met 6,5%. Op regionaal niveau zijn er 5 regio’s waar de gemiddelde woningprijs met meer dan 10% is gedaald. Buiten de Wadden betreft het de regio Weert, Schouwen Duivenland –Tholen, en Noordwest en Noordoost Friesland. De kleinste daling werd waargenomen in Groningen Centraal (-0,3%), Salland(-1,2%) in Overijssel en Maasduinen (-2,2%) in Limburg.

De grootste en kleinste dalers naar transactieniveau
Het aantal woningtransacties daalde in 2009 met 30%. Ook hier zien wij grote regionale verschillen. Koploper is de Heuvelrug in Utrecht met een daling van meer dan 40%, gevolgd door Noordwest-Friesland en Gooi en Vechtstreek. In Venray bleef de daling beperkt tot 12,6%, gevolgd door Centraal Groningen en Amsterdam met 21,6%.

Licht herstel woningprijzen en transacties in 2010
Woningmarktcijfers.nl verwacht dat de lichte trendverbetering van de afgelopen maanden in 2010 zal doorzetten. Het is meer dan waarschijnlijk dat het aantal transacties in 2010 met meer dan 10% zal stijgen tot circa 150.000. De bestaande koopwoningenmarkt zal als eerste profiteren van het economisch herstel, zoals dit voor 2010 wordt verwacht. De woningprijs maakt eveneens een kans om in 2010 licht te stijgen, zeker in gebieden waar de druk op de woningmarkt groot is. De verwachting is dat veel kopers, die in 2009 hun koopwens hebben uitgesteld, zich in de loop van 2010 weer op het koperspad zullen begeven. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het consumentenvertrouwen op peil blijft en dat het economisch herstel doorzet en dat dit niet direct zal leiden tot een forse stijging van de hypotheekrente.

http://www.woningmarktcijfers.nl/downloads/200912_regios.pdf