Een beter 2010

2009 zal, wat de woningmarkt betreft, de geschiedenis ingaan als een beroerd jaar. Voor het eerst sinds lange tijd kwamen de woningprijzen onder druk te staan en werden er 30% minder woningen verkocht. De consument liet het afweten en hield de hand op de knip. Met de economische crisis op de achtergrond valt een prijsdaling van ongeveer 6% voor de gemiddelde koopwoning in feite nog mee, zeker als je beseft dat er verhoudingsgewijs meer goedkopere woningen werden verkocht. Het mag dan ook positief worden genoemd dat de gemiddelde woningprijs de afgelopen twee maanden licht is gestegen. De laagste woningprijs in Limburg werd in augustus gemeten. Ook het aantal transacties nam weer iets toe en dat is belangrijk voor de economie. Voorzichtig zou je kunnen zeggen dat het ergste voorbij is, maar zeker weten we dat niet.
Voor een goed functionerende woningmarkt zijn meerdere aspecten van belang, een daarvan is het consumentenvertrouwen. Dit wordt gevoed door ontwikkelingen in de economie, zoals een vaste baan en inkomen, de hoogte van de hypotheekrente, maar vooral emotie. Voorspellingen op economisch gebied wisselen elkaar in hoog tempo af. Terwijl de ene helft roept dat de crisis voorbij is, zien anderen nog lang geen einde aan de tunnel. De consument haakte eind 2008 af, terwijl er nog nauwelijks sprake was van een sterke stijging van werkloosheid of afname van het inkomen. Laten we maar aannemen dat de crisis in de loop van volgend jaar zijn ergste tijd gehad zal hebben, maar dat niemand in staat zal zijn het exacte moment ook maar bij benadering te voorspellen. Verder herstel op de arbeidsmarkt en zekerheid over het inkomen lijken onmisbare schakels. De discussie over aanpassing van de hypotheekrenteaftrek mag evenmin onvermeld blijven en kan opnieuw onrust veroorzaken.

Uiteindelijk zal de vraag naar woningen herstellen. Het is zelfs niet uitgesloten dat er sprake zal zijn van een inhaaleffect, omdat kopers hun woonwens hebben uitgesteld. Vast staat ook dat herstel van de vraag niet gelijkmatig over Nederland zal plaatsvinden. De woningmarkt volgt de economische ontwikkelingen en deze zijn op regionaal niveau zeer divers. In Zuid Limburg kunnen de demografische ontwikkelingen een extra belemmering vormen voor een krachtig herstel. Voor 2010 is enig optimisme gerechtvaardigd. Het aantal transacties zal zeker hoger liggen dan in 2009 en het prijsniveau zal een gevarieerd beeld opleveren, met lichte prijsstijgingen in gebieden met een grote woningvraag en stabilisatie of lichte daling in de economisch zwakkere regio’s.