Wens als vader van de gedachte

Als je de koppen van de maandelijkse berichten van het CBS over de woningmarkt leest, bekruipt je het gevoel dat het echt hopeloos is op de woningmarkt. Inhoudelijk kloppen de cijfers allemaal wel, en er wordt ook aandacht aan een prijsstijging besteed. De negatieve teneur is echter al gezet. In elk bericht vindt je slechts koppen, die met lichte variaties het negatieve sentiment in de markt benadrukken: “prijs van prijskoopwoningen weer lager”, “koopwoningen weer iets goedkoper”, “prijzen koopwoningen dalen licht”.  In de meest optimistische koppen worden termen als: “prijsdaling koopwoningen zwakt af”, “prijsdaling blijft gelijk”,”prijsdaling opnieuw kleiner” gehanteerd. In geen enkele kop van alle persberichten van dit jaar komt een positieve term zoals “ woningprijs gestegen” of  “meer woningen verkocht” voor.

De vraag is of je dit van onze meest betrouwbare nationale cijferinstelling mag verwachten. De koppen worden immers gretig door de media overgenomen, met als resultaat dat het voeding geeft aan onrust en wantrouwen, de kernbegrippen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd en die er mede voor zorgen hoe de cijfers van de volgende maand eruit komen te zien. Uiteraard kan niemand beweren dat het momenteel geweldig gaat op de huizenmarkt. In alle objectiviteit kun je echter wel vaststellen dat er sprake is van een stabiele situatie. De gemiddelde woningprijs die kopers dit jaar tot nu toe hebben betaald bedraagt € 240.700 en ligt 1% boven het niveau van 2009. Al zeven maanden op rij is de gemiddelde koopprijs hoger dan de prijs die in dezelfde maand van 2009 werd betaald!  Het aantal woningen dat wordt verkocht ligt eveneens op hetzelfde niveau als in 2009.

De prijsontwikkeling in Limburg herstelt eveneens langzaam van een zeer slecht 1e kwartaal in 2010, toen sprake was van een prijsdaling van bijna 5%. In de overige maanden van dit jaar lag de gemiddelde koopprijs elke maand boven het niveau van 2009. Op dit moment bedraagt de achterstand ten opzichte van 2009 nog slechts 0,5%. Het aantal woningtransacties blijft wel achter bij de rest van Nederland. De laatste twee maanden werden 10 tot 15% minder aktes gepasseerd, waardoor de achterstand ten opzichte van 2009 op dit vlak nu 3,2% bedraagt. Hoewel de regionale ontwikkelingen enige nuancering behoeven, voor de Nederlandse woningmarkt valt er maar één terechte conclusie te trekken en die is, dat er nog geen sprake is van herstel, maar zeker ook niet van een verdere verslechtering van de woningmarkt. En ook dit mag best eens gezegd worden.