Hoe aantrekkelijk is het kopen van een eigen huis nog?

De afgelopen 20 jaar is er veel veranderd in de keuzemogelijkheden die huurders en kopers van woningen hebben. Vooral het aanbod van  duurdere  huurwoningen is fors toegenomen. 

Anno 2010 valt er veel te kiezen op het gebied van wonen. Huren staat synoniem voor onbezorgd wonen, geen financiële risico’s, geen  zorgen over onderhoud en de mogelijkheid om snel te kunnen verkassen naar een andere woning indien dat gewenst is. In het verleden vormde het gebrek aan voldoende  keuzemogelijkheden regelmatig een belemmering . Het beleid van corporaties en beleggers is de laatste 20 jaar behoorlijk gewijzigd, waardoor steeds meer duurdere huurwoningen beschikbaar zijn gekomen, waaronder luxe appartementencomplexen, compleet met de meest uiteenlopende extra voorzieningen.

Kopers hebben die ruime keuzemogelijkheden altijd al wel gehad, vroeger vooral door zelf een woning te laten bouwen, terwijl  momenteel de projectmatige bouw steeds meer kansen biedt om zonder al te veel zorgen een moderne woning te verwerven.  Naast de grotere keuzevrijheid en meer woongenot geldt voor het koopsegment het adagium van het onopgemerkt opbouwen van een vermogen. Financiële risico’s en extra rompslomp bij verhuizen worden graag voor lief genomen. De laatste jaren staat dit overigens onder druk, omdat een groter aandeel  hypotheken als aflossingsvrij wordt afgesloten, waardoor de opbouw van het vermogen uit de waardestijging moet komen. Dit laatste valt de afgelopen paar jaar tegen, maar dat zal vermoedelijk slechts van tijdelijke aard zijn.

Door afname van de vraag hebben zowel kopers als huurders hebben momenteel volop keuze. Naast de carrièremakers die flexibel willen opereren, zien we vooral het seniorensegment dat afscheid neemt van de eigen woning om, al dan niet met een zak geld, riant en onbezorgd te gaan huren. Op korte termijn is de financiële afweging tussen huren of kopen nog niet zo spannend. Echte verschillen treden pas op als we een vergelijking maken tijdens de gehele wooncarrière, die gemiddeld zo’n 50 jaar in beslag neemt. Uiteraard is deze gebaseerd op de huidige fiscale en economische uitgangspunten.

De vergelijking wordt gemaakt tussen een koopwoning van € 185.0000 kk met € 200.000 hypotheek en een huurwoning met een aanvangshuur van  € 7.400 per jaar. De jaarlijkse huurverhoging is 3%, de inflatie 2%. De koopwoning wordt volledig gefinancierd met banksparen, rente 5%, looptijd 30 jaar. Het aftrekpercentage voor de IB is 38%. Verder is rekening gehouden met alle eigenaarslasten zoals eigenwoningforfait, ozb, onderhoud en verzekeringen die jaarlijks 2% stijgen. De waardestijging van de woning is eveneens berekend op 2% per jaar.