Goedkoop wonen in Limburg

Onlangs zijn de woningmarktcijfers over het jaar 2010 vrijgegeven. Blaricum is daarin opnieuw de duurste woongemeente van ons land, Pekala de goedkoopste. Opvallend is dat maar liefst drie Limburgse gemeenten in de top 10 met goedkoopste woningen staan: Kerkrade, Heerlen en Brunssum. En de prijzen dalen hier nog steeds. Dat vraagt om en toelichting. 
De koopsom van bestaande koopwoningen in Nederland bedroeg in 2010 gemiddeld 239.500 euro, een lichte stijging van 0,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In Limburg liggen de kaarten echter iets anders. Hier bedroeg in 2010 de gemiddelde koopsom 195.200 euro, 0,9 procent lager dan in 2009. Na de gemeente Pekela en Oldambt is Brunssum met een gemiddelde koopsom van 140.600 euro de goedkoopste gemeente van Nederland. In tegenstelling tot de duurste gemeenten, nam het aantal transacties in de drie goedkoopste gemeenten opnieuw af met 12 tot 17 procent, terwijl in 2009 de transactiedaling juist geringer was dan in de duurste gemeenten. Van de 34 gemeenten in Limburg zijn slechts vijf gemeenten met een gemiddelde koopsom die boven het landelijk gemiddelde ligt. Dat zijn achtereenvolgens Eijsden, Mook en Middelaar, Margraten, Meerssen en Nederweert.

Volgens Leo van de Pas, eigenaar van Woningmarktcijfers.nl, is de relatief lage gemiddelde woningprijs (en de daling ervan) in Limburg eenvoudig te verklaren. “De economische ontwikkeling loopt in Limburg achter bij andere delen van ons land. Het gemiddeld inkomen ligt dan ook lager dan bijvoorbeeld in de Randstad. Een tweede factor die meespeelt is de bevolkingskrimp, met name in Zuid-Limburg. Als je nu wilt verkopen, zul je dus met wat minder genoegen moeten nemen. Reken op zo’n tien tot twintig procent minder dan gehoopt. Dat is in feite nadelig voor de groep mensen die afscheid neemt van de koopwoning en vervolgens gaat huren. De groep mensen die zich buiten de regio gaat vestigen, zal ook dieper in de portemonnee moeten tasten. Koop je echter in dezelfde regio een woning terug, dan kun je ook goedkoper kopen en voor starters is de situatie natuurlijk helemaal ideaal. En laten we eerlijk zijn, mensen die tien tot twintig jaar geleden een woning hebben aangekocht, kunnen nog steeds heel tevreden zijn; de waarde van hun woning is immers (meer dan) verdubbeld.”

De WOZ-waarde is een verhaal apart, die ijlt volgens Van de Pas altijd wat na. “De WOZ-waarde loopt nooit helemaal in de pas met de waardevermeerdering of –daling van de woning. Bovendien, gemeenten willen hoe dan ook belasting ontvangen, is het niet via de WOZ, dan wel via een hoger OZB tarief  of via hogere overige gemeentelijke lasten.”

Kijk voor de prijsontwikkelingen van woningen in uw gemeente of een WOZ berekening op www.woningmarktcijfers.nl