Ze zijn er weer… de WOZ aanslagen

De komende maanden zal bij huiseigenaren en bedrijven weer de jaarlijkse beschikking en aanslag voor de onroerende zaakbelasting in de bus vallen. De aanslag is een uitvloeisel van de Wet waardering onroerende zaken, oftewel WOZ. Sinds 1 januari 2006 wordt de aanslag uitsluitend nog aan eigenaren van woningen opgelegd en niet meer aan gebruikers. De onroerende zaakbelasting blijft een omstreden kwestie, niet in de laatste plaats door de manier en kwaliteit van vaststelling van de waarde van woningen. Deze belasting vormt een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. De vastgestelde woningwaarde dient naast basis voor de OZB heffing eveneens als uitgangspunt voor de heffing van het waterschap en de berekening van het eigenwoningforfait. Over dit eigenwoningforfait moet inkomstenbelasting worden betaald, tenminste als u nog een hypotheek op uw woning heeft. Voldoende reden dus om de waarde-ontwikkeling, zoals de gemeente die opgeeft, te controleren en indien nodig bezwaar te maken.

De woningwaarde wordt sinds kort jaarlijks geïndexeerd op basis van actuele prijsontwikkelingen. Voor de komende beschikking geldt de waardeontwikkeling tussen de peildata 1-1-2009 en 1-1-2010. Volgens de Waarderingskamer (een overheidsorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de wet) zijn de waardes in Nederland in deze periode gemiddeld met 2,3% gedaald. De Waarderingskamer motiveert deze beperkte daling met het verhaal dat duurdere woningen relatief meer in prijs zouden zijn gedaald, iets dat volgens de werkelijke cijfers niet hard te maken is. Volgens Woningmarktcijfers.nl is de gemiddelde koopsomontwikkeling tussen beide peildata (tevens goede indicatie voor waardeontwikkeling) in Limburg met 4 tot 5% afgenomen. Voor de 2/1 kapwoning/hoekwoning en vrijstaande woning met 5 resp. 6,5%, terwijl de daling voor de tussenwoning en het appartement beperkt bleef tot 1,8 en 2,8%.

De woningwaarde is één aspect, het tarief dat gemeenten berekenen het andere. Tarieven worden te pas en onpas aangepast om gaten in de gemeentebegroting te dichten. Zelfs bij licht stijgende tarieven zal de belastingopbrengst in de meeste gemeenten stijgen, ook al gaat het slechts om enkele tientjes per eigenaar per jaar. Vele tientjes maken uiteindelijk miljoenen. De uitvoeringskosten van de WOZ vergen echter eveneens velen miljoenen. Per object wordt ongeveer € 20,- aan kosten besteed, samen goed voor 160 miljoen per jaar. Als de overheid ergens op uitvoeringskosten kan bezuinigen is het wel op het vlak van de WOZ.  Gewoon afschaffen dus en bijvoorbeeld de energieheffing iets verhogen. Er zijn dan 3 winnaars, zowel de overheid als burgers besparen kosten en energiebesparing en milieu krijgen extra aandacht.

Tabel: (ter info, niet afdrukken)

Ontwikkeling gemiddelde koopprijs en transacties Limburg

Peildatum   1-1-2009  1-1-2010 prijs %  transacties %
Appartement  147.400  144.700 -1,8%  – 12%
Tussenwoning  183.700  178.500 -2,8%  – 13%
Hoekwoning  192.200  179.500 -6,6%  – 10%
2/kapwoning  205.000  193.100 -5,8%  – 10%
Vrijstaand   333.000  316.400 -5,0%  – 17%