Lentekriebels

Nu de winterperiode definitief plaats heeft gemaakt voor een nieuwe lente, rijst de vraag of ook de woningmarkt zal ontwaken uit haar diepe winterslaap. Hoewel meteorologische gebeurtenissen niet veel van doen hebben met het economische, kunnen voorjaarskriebels zeker meehelpen om een einde te maken aan de sombere winterperiode, die de huizenmarkt de afgelopen twee jaar heeft getroffen. Na jaren van onstuimige groei, is ook de vastgoedsector (o.a. makelaars, notarissen en bouwsector) bezig geweest met een noodgedwongen sanering, zeg maar, een grote voorjaarsschoonmaak.

Van oudsher worden in de periode april tot en met juni de meeste woningen verkocht. Naast emotionele aspecten verklaren praktische zaken de achterliggende reden. De donkere en gure  wintermaanden vormen niet het meest aantrekkelijkste decor om er op uit te trekken en naar huizen te gaan kijken. Hoe anders is dat in het voorjaar, zeker nadat de klok is verzet en kopers met een extra uurtje kijktijd naar buiten worden gelokt. De open huizen dagen komen er weer aan en nodigen gegadigden uit tot een non stop looking. Een ander praktisch feit, is dat veel mensen, al of niet met schoolgaande kinderen, de vakantieperiode gebruiken om te verhuizen, en verhuizen doe je een paar maanden na de koop.   
    
De economische crisis en een tanend consumentenvertrouwen zorgden de afgelopen jaren voor een afwachtende consument. Een vertrouwen dat herwonnen moet worden door een herstellende economie, eventueel gestimuleerd door een hulpvaardige overheid, die bijvoorbeeld de 6% overdrachtsbelasting zou kunnen afschaffen. Hoewel hieraan, onder meer door de dalende leenquote en strengere financieringseisen, vooralsnog niet wordt voldaan, zullen uiteindelijk vele consumenten, die hun verhuiswens tijdelijk in de ijskast hebben geparkeerd, tot actie overgaan en verhuisplannen daadwerkelijk realiseren. Een goede en prettige woonomgeving vervult niet voor niets één van de basisbehoeften van de mens en om dat te bereiken is permanent één op de zeven huishoudens bezig met verhuizen, zowel starters als doorstromers. Zo houden deze de woningmarkt vitaal en leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De prikkelende werking van een nieuwe lente is hierbij een prettige bijkomstigheid.

Limburg doet nauwelijks mee in de ranglijst van duurste woongemeenten in Nederland.

In Blaricum betaalden kopers in 2010 gemiddeld bijna acht ton voor een bestaande koopwoning, waarmee Blaricum opnieuw de duurste woongemeente van Nederland is. Bloemendaal bezet de tweede plaats, gevolgd door Laren en Wassenaar. Voor makelaars zijn dit prijzen om je vingers bij af te likken. Het is even zoeken naar de Limburgse toppers in dit lijstje, maar op plaats 99 staat Eijsden met € 284.000, gevolgd door Mook en Middelaar, Margraten en Meerssen. Als fusiegemeente staat Eijsden-Margraten op gelijke hoogte met Mook en Middelaar. De grotere gemeenten volgen op gepaste afstand, Maastricht op plaats 282 en Weert op plaats 298. Richting staart komen we Roermond tegen op 346, Venlo op 401 en  Sittard-Geleen op 404. Heerlen sluit de rij als een van de vijf goedkoopste gemeenten van Nederland met € 143.000 op plaats 425 van in totaal 430 gemeenten. De meeste Limburgse gemeenten verliezen een aantal plaatsen.
 
De schaduwzijde van een miljonairswoning.
In Nederland werden in het afgelopen jaar nog geen 600 woningen verkocht met een prijs van meer dan een miljoen euro, in 2008 waren dat er nog 1.200. Het dure segment heeft het dus moeilijker dan de gemiddelde woningmarkt. Het aantal verkochte woningen bedraagt hier ongeveer 2% van de voorraad, terwijl over de gehele linie 3,5% van de koopvoorraad werd verkocht. Dit probleem zien we ook terug bij de theoretische verkooptijd van woningen. In het goedkope segment vergt het 12 maanden om de gehele voorraad te verkopen, in het prijssegment boven € 500.000 spreken we in Nederland over 48 maanden. Het merendeel van de miljonairswoningen staat logischerwijs in Noord- en Zuid Holland en de provincie Utrecht. Het aantal in Limburg is net niet op één hand te tellen. Als we het topsegment in Limburg vanaf  € 600.000 nemen, zien we vorig jaar 60 transacties op de teller staan, ruim een procent van de totale markt.
Kansen voor Limburg
Voor kopers in het topsegment biedt Limburg dan ook ongeëvenaarde mogelijkheden, niet alleen voor een fraai en landelijk woongenot, maar ook qua prijsniveau. Om een topwoning in Limburg te kunnen financieren, mag het jaarinkomen, in vergelijking met de Randstad, dus ongeveer een ton lager zijn. Een topwoning in Limburg zal bovendien minder last hebben van het loslaten van de maximum grens van het eigenwoningforfait. Het toptarief voor bijtelling van het eigenwoningforfait over de waarde boven ruim een miljoen, stijgt de komende jaren van 0,8% tot 2,35% in 2016. Alleen voor eigenaren zonder hypotheekschuld of met een kleine hypotheekschuld blijft deze forse stijging beperkt. Fiscaal gezien is Limburg een eldorado. Zo zie je maar weer, elk nadeel heb z’n voordeel. 

Ranking duurste gemeenten qua koopsom 
1. Blaricum   € 788.000
2. Bloemendaal    € 667.000
3. Laren    € 610.000
4. Wassenaar   € 558.000
Duurste in Limburg
99.  Eijsden   € 284.000
126. Mook en Middelaar  € 273.000
161. Margraten    € 263.000
200. Meerssen    € 250.000
Overige grote Limburgse gemeenten
282. Maastricht   € 223.000
298. Weert   € 217.000
346. Roermond   € 200.000
401. Venlo   € 177.000
404. Sittard-Geleen  € 176.000
425. Heerlen    € 143.000