Lentekriebels

Nu de winterperiode definitief plaats heeft gemaakt voor een nieuwe lente, rijst de vraag of ook de woningmarkt zal ontwaken uit haar diepe winterslaap. Hoewel meteorologische gebeurtenissen niet veel van doen hebben met het economische, kunnen voorjaarskriebels zeker meehelpen om een einde te maken aan de sombere winterperiode, die de huizenmarkt de afgelopen twee jaar heeft getroffen. Na jaren van onstuimige groei, is ook de vastgoedsector (o.a. makelaars, notarissen en bouwsector) bezig geweest met een noodgedwongen sanering, zeg maar, een grote voorjaarsschoonmaak.

Van oudsher worden in de periode april tot en met juni de meeste woningen verkocht. Naast emotionele aspecten verklaren praktische zaken de achterliggende reden. De donkere en gure  wintermaanden vormen niet het meest aantrekkelijkste decor om er op uit te trekken en naar huizen te gaan kijken. Hoe anders is dat in het voorjaar, zeker nadat de klok is verzet en kopers met een extra uurtje kijktijd naar buiten worden gelokt. De open huizen dagen komen er weer aan en nodigen gegadigden uit tot een non stop looking. Een ander praktisch feit, is dat veel mensen, al of niet met schoolgaande kinderen, de vakantieperiode gebruiken om te verhuizen, en verhuizen doe je een paar maanden na de koop.   
    
De economische crisis en een tanend consumentenvertrouwen zorgden de afgelopen jaren voor een afwachtende consument. Een vertrouwen dat herwonnen moet worden door een herstellende economie, eventueel gestimuleerd door een hulpvaardige overheid, die bijvoorbeeld de 6% overdrachtsbelasting zou kunnen afschaffen. Hoewel hieraan, onder meer door de dalende leenquote en strengere financieringseisen, vooralsnog niet wordt voldaan, zullen uiteindelijk vele consumenten, die hun verhuiswens tijdelijk in de ijskast hebben geparkeerd, tot actie overgaan en verhuisplannen daadwerkelijk realiseren. Een goede en prettige woonomgeving vervult niet voor niets één van de basisbehoeften van de mens en om dat te bereiken is permanent één op de zeven huishoudens bezig met verhuizen, zowel starters als doorstromers. Zo houden deze de woningmarkt vitaal en leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De prikkelende werking van een nieuwe lente is hierbij een prettige bijkomstigheid.