Doorbreek het negatieve sentiment!

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil met een landelijke campagne het negatieve sentiment op de woningmarkt doorbreken. Vooral starters wil men wijzen op de kansen die er voor veel van hen nog steeds op de markt liggen. Het gaat dan voornamelijk om het lagere prijsniveau van woningen en de relatief lage hypotheekrente. Een andere campagne-uiting benadrukt juist voor doorstromers de voordelen die de huidige marktsituatie voor hen te bieden heeft.
De woningmarkt heeft het de laatste jaren zwaar te verduren en er lijkt geen einde te komen aan de alsmaar doorlopende slecht-nieuws-show. Dat de NVM deze trend wil doorbreken is prima en past ook volledig bij de doelstellingen van de NVM. Opvallend is echter wel dat de campagne deze keer wordt ondersteund door de Vereniging Eigen Huis en het waarborgfonds dat de Nationale Hypotheekgarantie verzorgt. De directie van beide organisaties is het met de argumenten van de NVM eens, dat het nu niet persé een ongunstige periode hoeft te zijn voor de aankoop van een huis. In het verleden was dat wel eens anders, het was immers Mevr. Pernot van de VEH die in 2008 in een TV programma haar leden opriep om “nu maar even geen huis te kopen”.   
Los van dit alles blijft het natuurlijk de vraag of een dergelijke campagne in staat is het consumentenvertrouwen positief te beïnvloeden. De achterliggende voorwaarden, zoals de economische situatie (werk en inkomen), de zwaardere eisen voor hypotheekverstrekking en de licht gestegen hypotheekrente, veranderen hierdoor natuurlijk niet.  Feit is wel, dat kopers door de vele negatieve uitlatingen over de woningmarkt, deels ten onrechte, kopschuw zijn geworden. Feit is bijvoorbeeld ook dat de gemiddelde woningprijs over de eerste vier maanden van 2011 ruim 1% boven het niveau van 2010 ligt, een gegeven dat nauwelijks doordringt in de media. Met andere woorden, het is beslist niet alleen maar kommer en kwel.
Ook zou je je kunnen afvragen waarom de NVM  en de andere makelaarsverenigingen, de consumentenorganisaties, de bouwers en projectontwikkelaars in dit land, kortom alle partijen die betrokken zijn bij de woningmarkt, er niet in slagen om voor de woningmarkt één gezamenlijk standpunt in te nemen. Uiteindelijk ligt de sleutel voor het vlottrekken van de woningmarkt bij de overheid en nergens anders. Bij het aandragen van praktische oplossingen grossieren de marktpartijen in individuele adviezen en afwijkende voorstellen, begrijpelijk dat de overheid daar moeilijk mee uit de voeten kan.