Energiekosten worden hot

Energiekosten vormen een steeds belangrijker deel van de woonlasten van huiseigenaren en huurders. Grofweg kan gesteld worden dat deze kosten de laatste tien jaar zijn verdubbeld. Ook voor de komende tien jaar wordt een verdubbeling verwacht. Per 1 juli moet alleen al voor de gasprijs op een stijging van 16% worden gerekend. Volgens de energiekostenschijf van het Agentschap.nl betalen bewoners van een halfvrijstaande woning nu gemiddeld € 150 (bij een A label) tot € 200 per maand (bij een G label) aan energiekosten.

Reden voor minister Donner om via allerlei maatregelen aandacht te vragen voor het terugdringen van het energieverbruik. Dit lijkt een beetje dubbel want ca. 40% van alle energiekosten vloeien terug naar het rijk in de vorm van energiebelasting en BTW. Zoals u wellicht weet, is sinds januari 2008 een energielabel verplicht bij de verkoop van woningen. Vooral door twijfels over de betrouwbaarheid van het energielabel kwam daar weinig van terecht. Slechts 15% van de verkochte woningen wordt momenteel voorzien van het label. Door aangebrachte verbeteringen en nieuwe wettelijke eisen zal vermoedelijk na 2013 geen woning meer van eigenaar kunnen wisselen, zonder dat het energielabel wordt bijgeleverd. De bedoeling en verwachting is, dat het label gaat bijdragen aan het bewustwordingsproces bij het terugdringen van het energieverbruik en uitstoot van CO2.

Voor de communicatie is een belangrijke rol weggelegd voor het Agentschap.nl, voorheen het Serternovem geheten. Voor consumenten, makelaars en notarissen zijn fraaie brochures ontwikkeld. En er is een hele praktische website (www.verbeteruwhuis.nl) waar iedereen kan zien hoe comfortabel en zuinig de woning nu is, welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn en of voor de uitvoering daarvan subsidies beschikbaar zijn. De voordelen van energiebesparende maatregelen zijn legio. Naast een aangenamer leefklimaat en lagere woonlasten bestaat er een reële kans dat bij verkoop uw woning sneller wordt verkocht en wellicht zelfs een iets hogere prijs zal opleveren. Uiteraard heeft elk voordeel zijn nadeel. Het label brengt kosten met zich mee en de regeldruk neemt opnieuw toe. Daar staat tegenover dat er weer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Diverse bureaus hebben enkele jaren geleden fors geïnvesteerd in de uitvoering van het energielabel, maar moesten na enkele maanden wegens geldgebrek hun deuren sluiten. Zij kunnen zich weer opmaken voor nieuwe omzetkansen, het gaat al gauw om 200.000 keuringen per jaar.