Woningmarkt verslechtert niet

De woningmarkt heeft het als gevolg van de naweeën van de economische crisis nog steeds moeilijk, dat valt niet te ontkennen. De aanscherping van de leenquote begin dit jaar deed er een extra schepje bovenop. De woningmarkt is ten dode opgeschreven, zo lijkt het tenminste als je alle recente uitspraken van bankeconomen en professoren moet geloven. De woningmarkt reageert op harde factoren, zoals economische ontwikkelingen, werk en inkomen, het prijsniveau, de hoogte van de hypotheekrente, leenquote, bijkomende woonlasten etc. De consument is echter ook zeer gevoelig voor de meer zachtere factoren, zoals trends en opinies, resulterend in het consumentenvertrouwen. Het zal u niet verbazen dat dit laatste hoofdzakelijk wordt bepaald door dezelfde berichten van banken, economen en maatschappelijke organisaties en de manier waarop de media hiermee omspringen. In die zin lijkt het een koud kunstje om de woningmarkt het graf in te prijzen. Het goede nieuws is dat voorspellingen slechts zelden uitkomen. Hervorming van de woningmarkt is zeker wenselijk, maar laten we eerst de eenzijdige negatieve beeldvorming rondom de woningmarkt eens hervormen.  

De maandberichten over de huizenprijzen van het CBS spreken voortdurend over een prijsdaling. Het gaat dan niet om de absolute koopsomgegevens, zoals het Kadaster die ook beschikbaar heeft, maar over de Prijsindex Bestaande Koopwoningen. In deze index wordt naast de gemiddelde koopsom en het aantal transacties per woningtype eveneens rekening gehouden met de WOZ-waarde van de verkochte woningen. Met de index moet een meer evenwichtig beeld over de waardeontwikkeling van woningen ontstaan. Op zich is dat een goede zaak, er worden immers telkens andere woningen verkocht en een fors verschil in samenstelling naar woningtypen kan, zeker op maandbasis, tot grote afwijkingen leiden. Op langere termijn geeft de absolute koopsom (de werkelijke gemiddelde koopsom van alle transacties) voldoende inzicht in de markt. Opvallend is dat deze gemiddelde koopsom over de eerste tien maanden van 2011 ruim 1% boven het niveau van 2010 ligt. Het is dus niet alleen kommer en kwel en van verdere verslechtering is geen sprake. Ook is inmiddels duidelijk dat de verhoogde NHG grens tot 1 juli volgend jaar gehandhaafd blijft, uiteraard een prima besluit. De leenquote voor stellen met twee inkomens gaat omhoog, zodat deze groep vanaf 1 januari 2012 iets meer kunnen lenen. Omdat zoveel factoren een rol spelen, is het ondoenlijk om aan betrouwbare voorspellingen te doen. Voorlopig handhaaft de woningmarkt zich na de crisis op een stabiel, zij het lager niveau. Dat is, mede gezien de veelal negatieve berichtgeving in de media, best knap te noemen.