Woningmarkt wordt te negatief belicht

De woningmarkt heeft het als gevolg van de naweeën van de economische crisis nog steeds moeilijk, dat valt niet te ontkennen. De aanscherping van de leenquote begin dit jaar deed er een extra schepje bovenop. De lagere inkomensgroepen (veelal  starters) konden plotseling tot  € 30.000 minder financieren. De verlaagde overdrachtsbelasting per 1 juli 2011 heeft zeker voor extra transacties gezorgd, maar kon de verlaagde leenquote niet voldoende compenseren.  Naast deze zogenaamde “harde factoren”zijn het vooral  de meer “zachtere factoren”, zoals trends en opinies,  die het consumentenvertrouwen bepalen. Dit laatste wordt gevoed door berichten van het CBS en het Kadaster, economen en maatschappelijke organisaties en de manier waarop de media hiermee omspringen. Zo bezien lijkt het een koud kunstje om de woningmarkt het graf in te prijzen en dat gebeurt dan ook met grote regelmaat. Positieve berichten scoren vrijwel niet. Het algemene belang, de economie en de werkgelegenheid in de sector boeien kennelijk evenmin. De woningmarkt verdient beter.  Gevolg van dit alles: een daling in bijdragen van de woningmarkt aan de Nederlandse economie van 100 miljard, een daling van de waarde van alle woningen met 150 miljard, en vermoedelijk eenzelfde daling van de waarde van overig vastgoed. Lees het volledige bericht met grafieken in de PDF bijlage

2012 woningmarkt te negatief belicht