Opleving woningmarkt in mei

Na vele maanden van negatieve publiciteit over de woningmarkt eindelijk een meer positief bericht. In mei 2012 werden door het Kadaster 10.182 woningtransacties in Nederland geregistreerd. Een stijging van 2,7% ten opzichte van mei 2011 en een stijging van maar liefst 23,6% ten opzichte van april. De crisis op de woningmarkt is hiermee zeker niet voorbij. Dat zien we ook terug in de prijsontwikkeling, de gemiddelde koopsom over de eerste vijf maanden komt uit op € 233.000, ruim 3% lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Limburg kwam de gemiddelde koopsom in deze periode uit op € 194.000. In Limburg werden in mei 638 transacties geregistreerd, op december na, de hoogste score van de laatste 18 maanden. Niettemin loopt zowel Limburg als Nederland 13% achter in vergelijking met dezelfde periode van 2011.   

De oorzaak van de stijging in mei is gemakkelijk te verklaren. In het lenteakkoord is besloten de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% in stand te houden. Tot dat moment bestond het risico dat de overdrachtsbelasting per 1 juli terug zou gaan naar 6%. Een aantal kopers heeft dat risico niet willen lopen en daarom in maart en april de knoop om een huis te kopen doorgehakt. Dit om vóór 1 juli, met de zekerheid van de lage overdrachtsbelasting, de overdracht bij de notaris te kunnen afwikkelen. Om die reden zal naar verwachting de maand juni straks ook fraaie resultaten laten zien. Het risico zit er in dat juli en augustus weer minder worden. Intussen spelen de verkiezingen een grote rol. Met welke voorstellen komen de verschillende politieke partijen uiteindelijk op de proppen? De kans is groot dat het besluit om de renteaftrek voor nieuwe kopers vanaf 2013 in te perken, niet overeind blijft. Deze bezuinigingsmaatregel levert voor de overheid pas in 2014 een besparing op van om en nabij de tien miljoen euro. Daarna lopen de besparingen geleidelijk wel op, maar het duurt ruim 10 jaar voordat er op die manier één miljard euro bij elkaar is geharkt.

De politici hebben met hun discussie over beperking van de renteaftrek in het afgelopen jaar de woningmarkt definitief op slot gegooid. Mede hierdoor is het consumentenvertrouwen tot het nulpunt gedaald. Kopers wachten af, uit angst of misschien juist wel in de hoop dat de huizenprijzen nog verder zullen dalen. Dit begrijpelijke gedrag van de consument heeft de afgelopen jaren meer dan 100 miljard schade aan de economie opgeleverd in de vorm van minder werkgelegenheid en minder belastinginkomsten. Het faillissement onlangs van één  van de grote makelaars in Limburg, spreekt wat dat betreft boekdelen. Tja, en als de belastinginkomsten dalen, moet er verder worden bezuinigd, hebben consumenten nog minder te besteden en zakken we nog verder weg in het moeras. Duidelijkheid is dus geboden over alle vraagstukken die met de woningmarkt te maken hebben. En wanneer kunnen we dat verwachten? Precies, zodra de verkiezingen achter de rug zijn en wij een nieuwe regering met een duidelijk regeerakkoord hebben. Politici alvast bedankt!