Negativisme schaadt woningmarkt

Als er één sector is die onze nationale economie kan doen herstellen, is het wel de woningmarkt. De gehele vastgoedsector vormt met ongeveer 25% een belangrijke pijler voor werkgelegenheid en bijdrage aan ons bruto binnenlands product( BBP). De crisis op de woningmarkt en de overige vastgoedsector heeft ons de laatste jaren 25 miljard per jaar gekost door minder belastinginkomsten en meer uitkeringen aan werkloosheid. Alle hens aan dek om de woningmarkt snel uit het slop te halen, zou je zeggen. De kabinetsplannen dragen hier vooralsnog niet aan bij. De eisen voor 2013 om nieuwe kopers een hypotheek via annuïteit te laten aflossen, zorgen zelfs voor iets hogere woonlasten in vergelijking met 2012.

Wie objectief kijkt, kan echter ook een aantal positieve kansen zien, zeker als we een vergelijking maken met enkele jaren geleden, het topjaar 2008. Door de prijsdaling van ca. 10%, de daling van de overdrachtsbelasting met 4% en de daling van de hypotheekrente met 1%, zijn kopers in 2013 nog altijd 15% goedkoper uit dan in 2008 en 2009. Ook de leencapaciteit is nauwelijks verslechterd. Bijna alle inkomensklassen kunnen in vergelijking met 2009 bijna net zo veel hypotheek krijgen als destijds. Door de prijsdaling kunnen deze zelfs een woning met meer kwaliteit kopen.

Of woningzoekenden ook daadwerkelijk stappen gaan ondernemen is echter vooral afhankelijk van het consumentenvertrouwen. Bij de afweging zullen ook de steeds verder oplopende huurprijzen een rol spelen. De vele negatieve berichten in de media hebben het vertrouwen van de consument danig ondermijnd en doen dit nog steeds. De reden om maar even te wachten met kopen is vooral de angst voor verdere prijsdalingen. Het zijn vooral de banken die met voortdurende negatieve voorspellingen deze angst hoog houden. Voorspellingen die overigens maar zelden uitkomen. Het is wrang om te zien dat banken zoals de ING, die met veel belastinggeld moesten worden gered, roepen dat de prijzen de komende jaren nog wel met 7% kunnen dalen. Dat de directie van dezelfde bank voorstelt om huiseigenaren allemaal maar even 200 euro te laten betalen (samen een miljard) om de woningmarkt vlot te trekken is het toppunt van brutaliteit. Zeker als je dit bekijkt tegen de achtergrond dat banken de afgelopen jaren hun winsten hebben hersteld door een hogere marge op de hypotheekrente te nemen. In feite zou de hypotheekrente nu nog 1% lager kunnen, nee moeten zijn.

De positieve kansen die ik al eerder noemde, zouden dan nog eens een extra impuls krijgen om het herstel in te zetten. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en herstel moet zeker gebaseerd zijn op tastbare feiten. Het alsmaar benadrukken van negatieve scenario’s helpt ons niet verder. Een gezonde woningmarkt is toch iets dat we voor 2013 allemaal wensen.