Consumentenvertrouwen

Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld. Tegelijkertijd is ons volk chagrijnig en ontevreden op meerdere terreinen. Het consumentenvertrouwen is ver beneden peil, alleen Griekenland scoort op de Europese ladder nog net iets lager. Net als inwoners in andere landen laten Nederlanders zich voeden door wat er door economen, planbureaus en politici via de media over hen wordt uitgestort. Het meest recente consumentencijfer van het CBS komt uit op -41. Het consumentenvertrouwen wordt gemeten over vijf onderdelen, de economische en financiële situatie van de laatste én de komende twaalf maanden en de vraag of het nu een gunstige tijd is voor grote aankopen. Opvallend, maar niet verwonderlijk, is dat de consument negatief is over de afgelopen twaalf maanden, -78 voor de economische situatie en -36 voor de financiële situatie. Voor de komende twaalf maanden scoren beide onderdelen beduidend beter, -45 voor de economische situatie en -26 voor de financiële situatie. Het is dus vooral het verleden dat het cijfer negatief beïnvloedt. De tijd voor als zijnde gunstig voor grote aankopen wordt door burgers beoordeeld op -21. Dit cijfer sluit aan bij het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau; ruim een kwart van de Nederlanders verwacht een verslechtering van de eigen financiële situatie. Het Centraal Planbureau rekent tenslotte op minder bestedingen door consumenten, onder andere door de gedaalde huizenprijzen.

Waren het niet juist de economen en wetenschappers die van mening waren, dat onze huizenprijzen en de hypotheekschulden zich op een te hoog niveau bevonden en naar beneden moesten worden bijgesteld? Moet die groep niet verantwoordelijk worden gehouden voor de economische malaise waarin ons land verkeert? Ik schreef al vaker over de enorme economische schade die het kweken van allerlei mythen heeft opgeleverd. Meer werkloosheid, minder belastingopbrengsten, dalende huizenprijzen en steeds meer mensen die in financiële problemen komen. Aan de onheilsprofeten zou ik willen vragen, bent u tevreden met de bereikte resultaten? Het gevoel van de burger is volstrekt logisch en begrijpelijk. Vervolgens gaan we coaches benoemen die mensen moeten gaan begeleiden bij het oplossen van hun financiële problemen. Het is zoiets als de dijken doorsteken, daarmee half Nederland onder water zetten en vervolgens gedupeerden een pomp aanbieden om het water weg te pompen. Een echte oplossing voor Nederland ligt mijns inziens dan ook in een aanpak van de oorzaken van de problemen. Als er één sector snel in staat is de Nederlandse economie weer op gang te helpen, is het wel de woningmarkt en bouwsector. Stimulering van deze sector levert meer banen, minder uitkeringen, meer belastingen en uiteindelijk meer bestedingen op. U zult zien dat ook het consumentenvertrouwen dan weer gaat groeien.