Einde forse prijsdalingen in zicht

Nog enkele maanden en dan zal er hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan een periode van forse prijsdalingen op de woningmarkt. De gemiddelde koopsom van woningen ligt in Nederland al negen maanden onveranderd op een niveau van € 215.000. In de eerste zes maanden van 2012 werd in Nederland nog gemiddeld € 235.000 voor een koopwoning betaald. In Limburg bedraagt de gemiddelde koopsom al maanden ongeveer € 183.000, tegenover € 195.000 in de eerste helft van 2012. Sinds juli 2012 acteert de gemiddelde koopsom dus op een beduidend lager niveau, deels omdat er minder dure woningen werden verkocht. Omdat het CBS en het Kadaster steeds vergelijken met dezelfde maand van het voorgaande jaar, kunnen we nog zeker drie maanden persberichten verwachten met dalende prijzen. Vooral in juli, wanneer de vergelijking met de topmaand juni 2012 (gemiddelde koopsom € 240.000) moet worden gemaakt, zal sprake zijn van een forse prijsdaling. Vanaf juli zullen de ontwikkelingen voor het eerst positief kunnen worden omdat dan vergeleken wordt met het huidige, lagere prijsniveau. Het zou dan zo maar kunnen dat de woningprijzen gedurende een of meer maanden een hoger gemiddelde laten zien. Omdat nieuwe forse prijsdalingen niet worden verwacht, zou dit het einde kunnen betekenen van een periode waarin vooral het negatieve sentiment de woningmarkt heeft beheerst.

Een meer stabiele woningmarkt met licht schommelende woningprijzen lijkt voor de hand te liggen. Steeds meer woningzoekenden beseffen immers dat het nu een gunstig moment is om te kopen. De woonlasten zijn momenteel 25 tot 30% lager dan op de top van de markt in 2008. Niet alleen is de gemiddelde koopprijs, dit zonder rekening te houden met inflatie, sinds 2008 met 15% gedaald. Ook de overdrachtsbelasting werd verlaagd van 6 naar 2%, terwijl daarnaast de hypotheekrente sinds 2008 met 1,5% is gedaald. Meerdere factoren dus die het kopen van een woning momenteel aantrekkelijk maken. Het feit dat de leencriteria en de fiscale aftrekmogelijkheden zijn beperkt, doet hier nauwelijks iets aan af. Aan de andere kant zien we dat de huurprijzen de afgelopen jaren zeker met tien procent zijn gestegen. Een ontwikkeling die zich de komende jaren zeker zal voortzetten. Een objectieve vergelijking van de woonlasten op langere termijn zal hierdoor steeds vaker in het voordeel van de koopwoning uitvallen. Voldoende redenen om te verwachten dat het sentiment na de zomer geleidelijk zal verbeteren. Het licht verbeterde consumentenvertrouwen zal hierbij zeker helpen.