Limburgse woningmarkt

Er wordt veel geschreven over de huizenprijzen en de toekomstige ontwikkeling daarvan. Omdat 2013 er al weer half op zit, lijkt het een goed moment om een tussenbalans op te maken. Hoe gaat het met de huizenmarkt in Limburg en wat zijn de verwachtingen? Valt er iets zinnigs over te zeggen? Natuurlijk is de malaise in Limburg ook nog niet voorbij. Wel presteerde de Limburgse woningmarkt over de eerste helft van 2013 iets beter dan het landelijk gemiddelde. Kopers betaalden gemiddeld 180.000 euro voor een koopwoning. Ten opzichte van het gehele jaar 2012 daalde de gemiddelde koopprijs met 5 procent. Net als in de rest van Nederland nam in Limburg het aantal transacties af. De daling was twintig procent, opnieuw iets beter dan landelijk. Voor de terugloop van het aantal transacties is de maand juni 2012 verantwoordelijk. Vanwege de onzekerheid over de overdrachtsbelasting gingen veel kopers toen vervroegd naar de notaris. In die maand kwam de gemiddelde koopsom zelfs uit op 200.000 euro. Sinds juli 2012 schommelt de koopsom elke maand rond de 180.000 euro en is er geen sprake meer van forse prijsdalingen. De verwachting is dat de prijzen de rest van dit jaar niet veel meer zullen dalen. Misschien komt de bodem wel in zicht en treedt er een stabiele periode aan.

Ten opzichte van de top in 2008 zijn de woningprijzen in Limburg met 14 procent gedaald. Omdat ook de overdrachtsbelasting is verlaagd tot twee procent en de hypotheekrente behoorlijk is gedaald, zijn kopers momenteel 35 procent goedkoper uit dan in 2008. Wanneer je de inflatie meerekent, komt de besparing zelfs uit boven de 40 procent. Door deze forse daling kan de lastenstijging, vanwege de verplichte aflossing van de hypotheek vanaf begin dit jaar, behoorlijk goed worden opgevangen. Je zou verwachten dat Limburgers, als koele rekenaars, hun kansen zouden grijpen en massaal zouden instappen op de koopmarkt. Dat dit weinig gebeurt heeft alles te maken met de onzekere economie, het matige consumentenvertrouwen en de angst voor, of hoop op, verdere prijsdalingen. Recente publicaties van de Nederlandse Bank en een Japanse bank over mogelijk verdere prijsdalingen in 2014 helpen niet echt. Ratingbureau Standard & Poors, u weet wel een van de aanstichters van de wereldwijde economische crisis, verwacht juist dat de huizenprijzen in Nederland in 2014 niet veel meer zullen dalen. De oproep van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan de Eurozone om haast te maken met het gezond maken van de banken en het aanjagen van de werkgelegenheid is eveneens goed nieuws. Zonder een gezonde woningmarkt is er wat mij betreft geen sprake van een gezonde economie, niet in Nederland, niet in Limburg.

Nog veel onrust op woningmarkt

Het heeft er alle schijn van dat banken onderling afspraken hebben gemaakt om voortaan voorspellingen over de huizenprijzen achterwege te laten. Dat is een goede zaak. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat banken de afgelopen jaren niet in staat waren betrouwbare voorspellingen te doen. De afgelopen week kwam echter niet alleen de Nederlandse Bank met een negatieve voorspelling voor dit en komend jaar, zelfs een Japanse bank meent op het terrein van de Nederlandse woningmarkt een duit in het zakje te moeten doen. Neemt u maar van mij aan, zolang niemand in staat is de hoogte van de hypotheekrente en de stand van het consumentenvertrouwen voor bijvoorbeeld juli 2014 te voorspellen, is elke verwachting over de ontwikkeling van de huizenprijzen pure gissing. En dan heb ik nog maar twee van de vele belangrijke factoren genoemd.

Dat de huizenprijzen in 2013 opnieuw een tik krijgen behoeft geen voorspelling maar is inmiddels realiteit. In 2012 werd gemiddeld 227.000 euro voor een koopwoning betaald, in 2013 tot nu toe gemiddeld 213.000 euro. De gemiddelde koopsom is dus al met 6 procent gedaald. Opmerkelijk is wel dat het maandgemiddelde sinds juli 2012 vrijwel onveranderd is gebleven. Eind juli krijgen we nog eenmaal een beroerd persbericht over juni van het CBS te verwerken. In juni zal ten opzichte van juni 2012 (gemiddeld 240.000 euro) niet alleen sprake zijn van een forse prijsdaling, maar ook van een transactiedaling van 40 tot 50 procent. In juni 2012 gingen, in verband met de onduidelijkheid over de overdrachtsbelasting, maar liefst 16.000 kopers naar de notaris, bijna het dubbele aantal van gebruikelijk. Tot en met juni 2013 zal het aantal transacties een achterstand hebben opgelopen van bijna twintig procent. Vanaf augustus zullen de CBS publicaties positiever worden. Prijsdalingen van 8 procent behoren tot het verleden behoren en transacties kunnen licht herstellen.

Belangrijk is wel dat de woningmarkt niet permanent wordt geconfronteerd met onnodige proefballonnetjes. Suggesties voor hervormingen voor het moment dat de woningmarkt weer helemaal gezond is zijn op dit moment niet alleen lachwekkend maar bovendien levensgevaarlijk. Het wakkert de onzekerheid aan en geeft de woningmarkt geen kans te herstellen en een extra bijdrage aan de economie te leveren. Elke dag worden er zo nieuwe huizen onder water gezet, neemt de werkloosheid toe en moet de overheid steeds meer bezuinigen omdat belastingopbrengsten dalen. Het zou goed zijn als de onheilsprofeten van een langdurige vakantie gaan genieten.