Nog veel onrust op woningmarkt

Het heeft er alle schijn van dat banken onderling afspraken hebben gemaakt om voortaan voorspellingen over de huizenprijzen achterwege te laten. Dat is een goede zaak. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat banken de afgelopen jaren niet in staat waren betrouwbare voorspellingen te doen. De afgelopen week kwam echter niet alleen de Nederlandse Bank met een negatieve voorspelling voor dit en komend jaar, zelfs een Japanse bank meent op het terrein van de Nederlandse woningmarkt een duit in het zakje te moeten doen. Neemt u maar van mij aan, zolang niemand in staat is de hoogte van de hypotheekrente en de stand van het consumentenvertrouwen voor bijvoorbeeld juli 2014 te voorspellen, is elke verwachting over de ontwikkeling van de huizenprijzen pure gissing. En dan heb ik nog maar twee van de vele belangrijke factoren genoemd.

Dat de huizenprijzen in 2013 opnieuw een tik krijgen behoeft geen voorspelling maar is inmiddels realiteit. In 2012 werd gemiddeld 227.000 euro voor een koopwoning betaald, in 2013 tot nu toe gemiddeld 213.000 euro. De gemiddelde koopsom is dus al met 6 procent gedaald. Opmerkelijk is wel dat het maandgemiddelde sinds juli 2012 vrijwel onveranderd is gebleven. Eind juli krijgen we nog eenmaal een beroerd persbericht over juni van het CBS te verwerken. In juni zal ten opzichte van juni 2012 (gemiddeld 240.000 euro) niet alleen sprake zijn van een forse prijsdaling, maar ook van een transactiedaling van 40 tot 50 procent. In juni 2012 gingen, in verband met de onduidelijkheid over de overdrachtsbelasting, maar liefst 16.000 kopers naar de notaris, bijna het dubbele aantal van gebruikelijk. Tot en met juni 2013 zal het aantal transacties een achterstand hebben opgelopen van bijna twintig procent. Vanaf augustus zullen de CBS publicaties positiever worden. Prijsdalingen van 8 procent behoren tot het verleden behoren en transacties kunnen licht herstellen.

Belangrijk is wel dat de woningmarkt niet permanent wordt geconfronteerd met onnodige proefballonnetjes. Suggesties voor hervormingen voor het moment dat de woningmarkt weer helemaal gezond is zijn op dit moment niet alleen lachwekkend maar bovendien levensgevaarlijk. Het wakkert de onzekerheid aan en geeft de woningmarkt geen kans te herstellen en een extra bijdrage aan de economie te leveren. Elke dag worden er zo nieuwe huizen onder water gezet, neemt de werkloosheid toe en moet de overheid steeds meer bezuinigen omdat belastingopbrengsten dalen. Het zou goed zijn als de onheilsprofeten van een langdurige vakantie gaan genieten.