Periode forse prijsdalingen voorbij

De Nederlandse woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. Er werden 45.202 woningtransacties geregistreerd door het Kadaster. Dat zijn er ruim 13.000 (ofwel 22,8%) minder in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

De gemiddelde koopsom van alle woningtransacties is in de eerste helft van 2013 uitgekomen op € 212.100. Dit is een daling van 9,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2012. In vergelijking met het gehele jaar 2012 bedraagt de daling 6,2%.

Op maandbasis worden de huizenprijzen door het CBS vergeleken met dezelfde maanden van 2012. Vanaf augustus zullen de forse prijsdalingen ten einde zijn.

In het tweede kwartaal is de Theoretische Verkooptijd (TVT) opgelopen van 23,4 naar 27,3 maanden. De reden voor de oplopende TVT is niet zozeer de ontwikkeling van het woningaanbod, als wel de ontwikkeling van het aantal transacties.

Vanwege een lagere koopsom, minder overdrachtsbelasting en een lagere hypotheekrente is de betaalbaarheid van een koopwoning opnieuw verbeterd. Ten opzichte van 2008 zijn de netto rentelasten hierdoor gedaald met 37%. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie, bedraagt de daling zelfs 42%. 

Voor het volledige rapport, zie bijlage